Ukens rapport

Det har gått bedre denne uken. Nedgangen på fredag vil gi seg utslag i mine fond på mandag. Det kan tyde på at det fremdeles er noe turbulens.Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksje- og fondskonto. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig. Avkastningen hittil i desember tilsvarer -213,59 % årlig nominell rente. Jeg satte inn 5000 kr på kontoen mandag for å unngå overbelåning, men ellers har jeg ikke foretatt nen transaksjoner. Jeg betaler inn et større beløp på et kredittkort på mandag (det var meningen å betale inn mandag i forrige uke, men ble utsatt) og betaler det ned fullt i januar. I løpet av 1. kvartal 2016 er planen å selge meg gradvis ned og betale en god del på enda et kredittkort.

Avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente

Aksje- og fondskonto 103,23 %
IPS 7,69 %
Totalt 25,57 %

Gjeldsgraden på min aksje- og fondskonto er 82,06 %. Jeg kan tåle et kursfall på 3,01 % før jeg blir overbelånt. 103,23 % er betydelig mer enn jeg ville tjent på å bruke egenkapitalen til nedbetaling av kredittkort. 103,23 % årlig avkastning tilsvarer at et fond har økt med 99,55 % hittil i år. Med 103,23 % årlig avkastning vil 8 321,21 kr øke til 10 millioner på 10 år. Avkastningen på min IPS hittil i år er 7,42 %. Den årlige avkastningen på 7,69 % er mer enn de 6,69 % jeg trenger for å komme opp i 1 million ved pensjonsalder.

Hvis jeg ikke hadde studielån eller kredittkortgjeld så ville avkastningen av investeringene og inntekter fra bloggene hittil i år tilsvart 24,31 % av det jeg trenger for å kunne leve av det. Tallet blir 18,57 % hvis jeg holder avkastningen i IPS utenom.

Transaksjoner på min aksje- og fondskonto hittil i år

Netto salg av fond kr 135.729,91
Netto kontantuttak kr 92.821

Pengene brukes til å betale ned kredittkortgjelden. Det reduserer risikoen og øker reservene.

Fondsfordeling på min aksje og fondskonto:

Nordnet Superfondet Norge 1,6 %
DNB Global Indeks 9,5 %
KLP AksjeVerden Indeks 29,4 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 4 %
Alfred Berg Indeks Classic 12 %
Fidelity Switzerland A-CHF 10,6 %
Fidelity Germany A-EUR 10,9 %
Handelsbanken MSCI USA Index 10,4 %
Fidelity Singapore A-USD 11,7 %

De to øverste fondene er kjøpt med penger tjent på blogging. Jeg har valgt å holde de pengene adskilt.

Fondsfordelingen i IPS:

Alfred Berg Indeks Classic 9,8 %
Nordnet Superfondet Norge 9,7 %
DNB Global Indeks 41,2 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 20 %
KLP Obligasjon Global II 9,7 %
Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR 9,7 %

Slik investerer jeg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *