Svalbard med iskalde skattefordeler

Er du villig til å tåle mye kulde og mørke for å spare skatt så flytt til Svalbard. De er fritatt for de fleste norske avgifter som moms, alkoholavgifter og bilavgifter. De har også betydelig lavere inntektsskatt.
På lønn og pensjon betales en skatt på 8 %. av inntekt inntil 950.592 kr. Resten skattlegges med 22 %. Andre inntekter utover et fribeløp på 20.000 skattlegges med 16 %. I tillegg betales avgift til folketrygden på 7,8 % av lønn og 4,7 % av pensjon. Det er ikke arbeidsgiveravgift på Svalbard. Disse skattereglene er ment å kompensere for de høye kostnadene ved å bo der. Det blir dermed et regnestykke hva som lønner seg. Det er innført spesielle regler for selskaper med overskudd på mer enn 15 millioner kr. De skal betale 28 % skatt på delen av overskuddet som overstiger 15 millioner og summen av 10 ganger lønnsutgifter og 0,2 ganger verdien av annleggsmidler. Dette ble innført for å unngå at store selskaper etablerer seg med hovedkontor og en ansatt bare for å spare skatt.

Finnmark har også lavere inntektsskatt og momsfritak på strøm til husholdninger.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *