Skattefordeler i Finnmark

Jeg så på Luksusfellen her om dagen og der kom det frem at det er enkelte økonomiske fordeler med å bo i Finnmark eller Nord-Troms. Jeg har derfor sjekket ut hva disse fordelene består av.

Skatt:

Finnnmarksfradraget er på 15000 for enslige. Dette alene utgjør 4200 kr i mindre skatt.
Skatt på nettoinntekt er 24,5 %. Det er 3,5 % lavere enn i resten av landet.
Toppskatt trinn 1 (490.000-796.400) er 7 %, Det er 2 % lavere enn i resten av landet.

Hvor mye en sparer vil da være avhengig av inntekten og fradragene. Besparelsen blir mindre for de med mye fradrag.

Et eksempel:

Enslige med lønnsinntekt på 400.000 og ingen andre inntekter og som kun får standardfradragene vil spare kr 13.354 i skatt ved å flytte til Finnmark. Har han 50.000 i rentefradrag blir besparelsen redusert til kr 11.604

For de som betaler toppskatt blir besparelsen enda høyere. Da sparer en totalt 5,5 % i skatt på all inntekt fra 490.000 til 796.400

Enslige med inntekt på 600.000 vil spare totalt kr 22.554 i skatt. Det kan dermed være mye skatt å spare.

Studielån:

For de med studielån er den viktigste besparelsen at studielånet avskrives med 10 % hvert år.
Avskrivingen er på maksimalt 25.000 kr hver år. Det er et krav at du bor og er yrkesaktiv i Finnmark eller kommuner i Nord-Troms i 12 måneder sammenhengende. Lånekassa har en liberal definisjon av yrkesaktiv. Deltidsstilling der du jobber kun 50 % er nok.

Har du fulltidsjobb i 6 måneder og blir arbeidsledig vil du fortsatt bli regnet som yrkesaktiv så lenge du søker fulltidsjobb. Det er også et unntak fra kravet om yrkesaktivitet for de med barn under 10 år eller som har andre omsorgsoppgaver. Sjekk reglene hos Lånekassen.

Strøm:

Strøm solgt til privathusholdninger er fritatt for moms. Dette kompenserer noe for at en kanskje må regne med høyere strømforbruk.

Flytt Nordover.no er et nettsted med god oversikt over fordeler ved å flytte til Nord-Troms og Finnmark.

Er du villig til å reise enda lengre nord så er Svalbard et alternativ med lav inntektsskatt og ellers ingen moms eller andre avgifter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *