Slik bytter jeg bank

Jeg har i løpet av et års tid to ganger flyttet brukskonto og avtalegiroer mellom banker og har en grei oppskrift på hvordan dette gjøres.

I mai 2018 byttet jeg tilbake til Sbanken. I februar i år byttet jeg på nytt. Denne gangen til KLP Bank.

Jeg har enkle forhold. Jeg bruker banken bare til regningsbetaling og innbetaling av lønn og betalinger i forbindelse med bloggene.

I KLP opprettet jeg en konto for regninger, en for bankkort og en for bloggene.

Jeg lot februar lønna gå inn på gammel konto. Etter at lønna ble utbetalt endret jeg kontonummer slik at lønn fremover blir betalt til ny konto.

Jeg har avtalegiro på de regningene der det er mulig. Når en regning er betalt med avtalegiro sletter jeg avtalen i gammel bank. Når jeg får neste regning betaler jeg den i ny bank og godtar tilbudet om å opprette avtalegiro. Med eFaktura er det lett. Det er bare et klikk for å betale og et klikk for å godta å opprette avtalegiro.

I noen tilfeller vil jeg bli belastet gebyr for ikke å ha aktiv avtalegiro. Da må jeg opprette avtalegiro i ny bank før jeg får regningen. Det gjør jeg en virkedag etter at avtalen er slettet i gammel bank. Jeg må da ta vare på KID og kontonummer før jeg sletter avtalen i gammel bank.

Stadig flere banker har en funksjon hvor du kan opprette avtalegiro ved å oppgi KID og kontonummer. En slik funksjon kan også flytte avtalen fra gammel bank. Min erfaring er at det da tar litt lengre til å slette avtalen i gammel bank enn om du gjør det selv.

Det er en smakssak hva en syns er lettest. Jeg foretrekker å slette avtalen i gammel bank selv. Jeg oppretter ny avtale i ny bank før jeg får neste regningen bare hvis det er nødvendig for å unngå gebyr.

Efakturaavtalene gjør jeg ingen ting med. De kan uansett betales i en hvilken som hes bank der jeg har en konto som kan brukes.

Bankkort oppretter jeg tidlig i samme måned som lønnen kommer inn i ny bank. Jeg bruker kredittkort til alt, men syns det er greit med et bankkort i reserve.

I de tilfeller hvor jeg har bankkort så beholder jeg det for den perioden årsavgiften er betalt før jeg søker om et nytt et.

Jeg beholder gammel konto så lenge det er hensiktsmessig. Jeg vil være sikker på at alle betalinger kommer inn til ny bank. Jeg har også en del historikk på gammel bank og et mottaker register. Skulle jeg senere flytte tilbake er det greit om alt ligger klart.