Gjensidige Pensjonskonto

Gjensidige Pensjonskonto er en kapitalforsikring. Den er ikke ulikt Nordnets Investeringskonto Zero, men er spesialtilpasset pensjonssparing. Den viktigste fordelen er at du får utsatt skatt på gevinster til pengene tas ut. Ved utbetaling beskattes kun gevinsten.

Du kan betale inn engangsbeløp og sette opp en fast spareavtale. Du velger selv når pengene skal utbetales. Du kan også selv bestemme om det skal utbetales som en engangssum eller fordeles over en lengre periode.

Selv om dette er en pensjonsavtale er pengene ikke bundet til pensjon. Du kan ta ut alt eller deler av pengene når du vil.

Gjensidige tar ingen gebyrer for kontoen eller for innbetalinger. Du kan velge blant 47 ulike fond eller velge en av fire pensjonsprofiler. Velger du enkeltfond blir du belastet forvaltningshonorar på 0,25 % til 2,5 % avhengig av fond. Velger du en av pensjonsprofilene så er forvaltningshonorarer 0,89 % eller 0,65 % hvis du er ansatt i en bedrift som har tjenes­tepensjon i Gjensidige.

Oversikt over pensjonsprofiler

Gjensidige tilbyr fire forskjellige pensjonsprofiler med ulik risiko.

Alderstilpasset pensjonsprofil

Dette er en profil som starter med 100 % i aksjer. 37 år før pensjonsalder trappes risikoen gradvis ned ved å flytte over til rentefond slik at du har 80 % rentefond ved pensjonsalder.

Trygg pensjonsprofil

Investeringene fordeles 20/80 mellom aksjefond og rentefond.

Balansert pensjonsprofil

Investeringene fordeles 50/50 mellom aksjefond og rentefond. 7 år før pensjonsalder starter en nedtrapping av aksjeandelen slik at du har 80 % rentefond ved pensjonsalder.

Offensiv pensjonsprofil

Investeringene fordeles 80/20 mellom aksjefond og rentefond. 7 år før pensjonsalder starter en nedtrapping av aksjeandelen slik at du har 80 % rentefond ved pensjonsalder.

Min vurdering

Det naturlige for meg er å sammenligne dette med Nordnets Zero.

Automatisering

Gjensidige tilbyr en mye større grad av automatisering. Som Nordnet tilbyr de automatisk innbetaling. Men Gjensidige tilbyr også profiler med automatisk nedvekting og mulighet for automatisk utbetaling.

Kostnader

Selve kontoen er gebyrfri slik som hos Nordnet. Du betaler kun forvaltningshonorar i de fond du investerer i. Pensjonsprofilene har en årlig avgift på 0,89 %. Det høres kanskje ikke mye ut. Aktivt forvaltede aksjefond har gjerne forvaltningshonorar på 1,5 til 2 %. Men ved en litt grundigere gjennomgang ser ting litt mindre gunstig ut. Pensjonsprofilene har inntil 80 % rentefond. Rente fond har ofte betydeligere lavere forvaltningshonorar, gjerne på 0,2 % og opp. Velger du en portefølje med både aksjefond og obligasjonsfond hos Nordnet kan du komme billigere ut totalt selv om du skulle velge dyre aktive fond for aksjeandelen. Ser en på hva disse profilene investerer i er det mye billige indeksfond. det er fond som normalt har 0,2-0,3 % i forvaltningshonorar. Det gir Gjensidige en god fortjeneste. Velger du billige indeksfond hos Nordnet vil du fort kunne spare 0,5 % eller mer i årlig forvaltningshonorar.

Fondsutvalg

I tillegg til pensjonsprofilene så kan du plukke blant 47 enkeltfond. Det kan ikke måle seg mot Nordnets utvalg av 500 fond, men er kanskje tilstrekkelig for mange. Spesielt positivt er det at Gjensidige tilbyr mange indeksfond. Det som trekker ned er at noen av disse fondene har kjøps og salgsgebyr. I Zero er det ingen slike gebyrer. Det er det vanlige i en kapitalforsikring. Nordnet tilbyr også indeksfond uten forvaltningshonorar eller andre gebyrer.

Mitt råd

Dersom du vil velge fond selv og selv foreta rebalansering og nedvekting så velg Nordnets Investeringskonto Zero. De har et mye større utvalg og ingen gebyr ved kjøp og salg.

Se gjerne min liste over indeksfond Nordnet tilbyr.

Ønsker du å automatisere alt, innbetaling, rebalansering nedvekting og utbetalinger kan en pensjonsprofil hos Gjensidige være et alternativ. Du må da vurdere om denne automatikken er verdt å betale fra 0,5 % mer i årlig forvaltningshonorar. For noen er automatikk det som skal til for at en i det hele tatt skal begynne å spare. Ved å automatisere rebalanseringen og nedvekting unngår en å få en altfor høy risiko med store tap. Investeringer kan for mange virke skremmende. Da kan det for noen være nyttig med automatiske pakkeløsninger.

Det er bra med flere gebyrfrie alternativer i tillegg til Nordnet.  Jeg ville nok valg indeksfond via Nordnet selv om jeg da må ordne rebalansering, nedvekting og utbetalinger selv.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *