Statsbudsjettet 2017

Statsbudsjettet for 2017 legges frem i Stortinget 6. oktober. Det er en del spekulasjoner i media om hva vi kan forvente oss. Noe er temmelig klart.

Oljeprisen er lav og arbeidsledigheten er høy. Selv om det er tegn som tyder på sakte bedring vil det gi mindre inntekter og høyere utgifter. Det kan tyde på et stramt budsjett. På den annen side går vi inn i et valgår. Det er også mulig at regjeringen vil holde arbeidsledigheten i sjakk med økt offentlig forbruk og skattelette.

Det blir høyere bensinavgift. Det er kun et spørsmål om hvor mye. Det kommer sannsynligvis en kompensasjon i form av redusert årsavgift og eventuelt et eget skattefradrag.

Det er et krav om en skatteomlegging i mer miljøvennlig retning. Jeg vil derfor tro at en fortsetter med å endre avgiftene på nye biler slik at det blir en miljøeffekt.

Alkoholavgiftene blir sannsynligvis økt i takt med forventet prisstigning. Avtalen mellom de fire borgerlige partiene sier at det ikke skal skje noen endring av hovedprinsippene i alkoholpolitikken. Kristeligfolkeparti har hevdet at regjeringen har gått for langt med de liberaliseringene som er foretatt.

Det blir innført en egen finansavgift. Der vet vi lite om detaljene. Noen antyder en slags arbeidsgiveravgift, andre at det blir en momslignende avgift på enkelte tjenester.

Skatteforliket som ble inngått tidligere i år vil også medføre endringer. Skatt på alminnelig inntekt skal reduseres til 23 % innen 2018. Det vil sannsynligvis også bety en økning av trinnskatten. Noe eller alt av dette kommer i 2017. Aksjeinvesteringer vil få 20 % rabatt ved beregning av formueskatt.

I skatteforliket er det også enighet om å opprette en konto for langsiktig aksjesparing der en slipper løpende beskatning på aksjeinvesteringer (KLAS). Det blir spennende å se om dette kommer i 2017 eller 2018. Skjermingsrenten vil sannsynligvis bli økt noe. Innføring av KLAS og høyere skjermingsrenter skal gjøre det mindre fordelaktig med kapitalforsikringer ofte omtalt som investeringskonto eller fondskonto. Jeg tror derfor ikke det blir noen endringer av skattereglene for kapitalforsikringer. Men det vet ingen før til høsten.

Når budsjettet legges frem 6. oktober vil det bli diskusjon og forhandlinger helt frem til budsjettet vedtas i slutten av desember. Det vil derfor ta lang tid til vi ser det endelige vedtaket.

Jeg kommer til å følge opp budsjettbehandlingen utover høsten og omtale relevante endringer i forhold til skatt og investeringer.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *