Hvorfor velge indeksfond?

Jeg har i min «Slik blir du rik«-artikkel argumenter for bruk av indeksfond. Hovedargumentet er at de er billige. De har betydelig lavere forvaltningshonorar. Dette utgjør mye penger over tid. Aktivt forvaltede fond tar typisk 1,5-2 % årlig. Du kan lett finne indeksfond som tar under 0,5 %. Sjekk min liste over indeksfond. Det betyr at du kan få 1,5 % i høyere årlig avkastning ved å velge indeksfond. Aktivt forvaltede fond forsøker å slå markedet. For å klare det må de gjøre en bedre jobb enn de andre som handler verdipapirer. Prisene i markedet fastsettes i stor grad av profesjonelle aktører. Det å slå markedet over tid er derfor svært krevende. Når profesjonelle investorer slår markedet betyr det at andre taper i forhold til markedet. Det er derfor umulig å skille mellom dyktighet og flaks. Det blir også umulig å vite på forhånd hvilke forvaltere som gjør en god jobb. Tar man så hensyn til at fondsforvaltere har ansatt flere forskjellige eksperter som kanskje også byttes ut over tid blir det helt umulig å plukke det ene fondet som klarer å gi en meravkastning verdt det ekstra forvaltningshonorarer.

I en artikkel på Yahoo Finance blir det henvist til en amerikansk undersøkelse som viser at indeks fond slår sammenlignbare aktivt forvaltede fond i 80 % av tilfellene.

«In a paper by Portfolio Solutions and Betterment, «The Case For Index Fund Portfolios,» researchers looked at investment portfolios from 1997 to 2012. They found passively managed index fund portfolios outperformed comparable actively managed portfolios more than 80% of the time.»

Aftenposten omtaler en norsk undersøkelse som konkluderer med at det er umulig å si på forhånd hvilke fond som vil gi best avkastning. Konklusjoner blir at en like godt kan velge et indeksfond,

Det er viktig å være klar over at dette gjelder sammenlignbare fond. Forskjellige markeder kan ha ulik avkastning. Et aktivt forvaltet fond i et marked kan ha en høyere avkastning enn et indeksfond i et annet marked. Min strategi har vært å velge sektorer og regioner jeg vil investere i først. Så forsøker jeg å finne fond og bruker indeksfond der det er mulig eventuelt velge fond med lavt forvaltningshonorar.

4 kommentarer til “Hvorfor velge indeksfond?

  1. Så bra! Puster liksom litt lettere denne uken.
    Hvor mange prosent renter er det på lånet fra Nordnet som du har giret opp med?

    1. Effektiv rente hos Nordnet er 6,8 %. Når jeg oppgir avkastning er det beregnet av egenkapitalen etter at renter er betalt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *