Skjulte kostnader i investeringskonto

Nordnet tilbyr en kapitalforsikring de kaller Investeringskonto Zero. Du kan invester fond eller enkelt aksjer. Du får ikke skjermingsfradrag, men du få utsatt skatt til pengene tas ut. Det betyr at du kan kjøpe og selge aksjer eller bytte fond uten å betale skatt. Det er først når du tar pengene ut at gevinsten beskattes.

De tar ingen årlig administrasjonsavgift eller gebyr på innbetaling. Du betaler en årlig forsikringspremie for at arvinger skal få utbetalt 101 % av verdiene. Forsikringspremien varierer avhengig av kjønn og alder, men i gjennomsnitt er den på 0,4 % årlig av investeringene. Investeringskontoen markedsføres som gebyrfri, men har noen skjulte kostnader. Bruker du kontoen til å handle på børs betaler du kurtasje. Investeringskonto er mest fordelaktig for de som investerer i rentebærende papirer eller fond og de som handler mye enkeltaksjer.  Du får utsatt skatt og tap av skjermingsfradrag betyr mindre. Du får ikke skjermingsfradrag hvis aksjene selges samme år de er kjøpt. Et skjult gebyr er spreaden på valuta. Kjøper du fond i en fremmed valuta veksles penger. Da tjener Nordnet på valutakursen. På en vanlig aksje og fondskonto er spreaden 0,15 %. Det betyr ar Nordnet kjøper valuta for 0,15 % mindre enn de selger for. På en investeringskonto er spreaden 0,5 %, over tre ganger så høyt. Du taper litt når du kjøper et fond i en fremmed valuta og litt når du selger. Det er i realiteten et gebyr på 0,25 % ved kjøp og salg. Det har selvfølgelig ingen betydning når du kjøper papirer og fond som omsettes i norske kroner.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *