Kjøp aksjefond med kredittkort

Bruk av kredittkort til å finansiere investeringer i aksjefond er noe de fleste vil fraråde. Alle vil hevde at det kun er i spesielle kortvarige periode dette teoretisk kan være lønnsomt. Sannsynligheten for å treffe en slik kortvarig periode er liten. Risikoen for tap er dermed svært høy. Det vil nesten garantert gå med tap. Det sier ekspertene. Men det finnes en strategi som faktisk kan fungere.

1. Skaff deg et billig kredittkort.
Velg et kredittkort med lav rente og gebyrfrie kontantuttak. Skandiabanken tilbyr kort me effektiv rente på 14,56 %

Sjekk gjerne ut min oversikt over billige kredittkort.

2. Kjøp et billig norsk indeksfond
Du tar ut penger på kredittkortet og kjøper et norsk indeksfond.
Indeksfond har lave forvaltningsavgifter. Gjerne nede i 0,3 % pr år.
Oslo Børs er en liten børs med store svingninger. Dette gir høyere risiko, men samtidig høyere avkastning. Man regner historisk avkastning til 10 % på Oslo Børs og 8 % som normalavkastning globalt.

3. Belån aksjefondene
Nordnet tilbyr belåning av aksjefond. Krav til egenkapital settes ofte til 20-30 %
Det kan være lurt å ha noe å gå på for å hindre tvangssalg. Jeg anbefaler derfor å låne 2 ganger den opprinnelige investeringen slik at du har 1/3 egenkapital. Nordnet tilbyr belåning til 6,8 % effektiv rente.
Tar du ut 10.000 på kredittkort til 14,56 % og låner 20.000 kr hos Nordnet til 6,8 % blir gjennomsnittsrenta 9,39 %.

Med en historisk avkastning på 10 % på Oslo Børs og fradrag for 0,3 % i forvaltningshonorar sitter du igjen med 9,7 % avkastning. Den historiske avkastningen på 10 % tar med alle nedturer og børskrakk. I et normalår vil avkastningen være høyere. Investerer du før kursene har tatt seg opp igjen etter et krakk vil dette være lønnsomt selv om du ikke klarer å treffe bunnen.
Du får et skjermingsfradrag som gjør at ikke hele avkastningen blir beskattet mens du får fradrag for alle renter. Det gjør at dersom du låner til 9,39 % og får en avkastning på 9,39 % vil du etter skatt sitte igjen med en fortjeneste.

Et tips:
Sett et tidspunkt for når du skal gradvis selge aksjefond for å betale kredittkortet. Dette tidspunktet bør være tidligere enn det punkt hvor avkastningen er høyere enn renten på kortet. Fordelen med å gradvis flytte penger over fra fond til kort er at du slipper å sitte med kredittkortgjeld ved neste nedtur. Da kan du eventuelt gjenta operasjonen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *