Lånekassa med nye fastrente tilbud.

Lånekassa har nye rentesatser fra 1. mars. Flytende rente er 2,575 prosent. Fastrente er 2,575 prosent for tre år, 2,673 prosent for fem år og 3,260 prosent for ti års bindingstid. Søknadsfristen er 12. februar. Alle disse tre rentesatsene er lave. Du finner lett en bankkonto som gir høyere rente. Blue Step Finans tilbyr 4,3 prosent fastrente på innskudd med 7 års binding, 4,14 prosent på innskudd med 5 års binding. Dette bare for å illustrere hvor lave rentene er. Med så lave renter så er risikoen for tap ved å binde renten liten. Med unntak av renten på 3 års binding vil du ved å binde renten få økt termin beløp. Du vil dermed gå med tap de første to måneder.

Jeg vet ikke hva renten vil være i fremtiden, men studielånet vil alltid være billig med rause ordninger for de som trenger betalingsutsettelse. Normalt vil en anbefale folk med svak økonomi som trenger trygghet å binde renten. På et studielån er det behovet mindre. De med lav inntekt og som på grunn av sykdom eller arbeidsledighet står utenfor arbeidsmarked vil normalt få rentefritak og betalingsutsettelse. I tillegg til dette har lånekassa en ordning der alle kan be om betalingsutsettelse inntil 12 terminer uten begrunnelse. Det er disse ordningene du skal benytte deg av dersom du får økonomiske problemer. Studielånet er så gunstig at du skal betale alle andre kreditorer først. Jeg skal ikke gi råd om binding av renten. Personlig ville jeg valgt 3 års binding. Bortsett i fra november og desember i 2012 har den flytende renten aldri vært lavere enn 2,575 prosent. Renten på 5 og 10 års binding tyder på en forventning om høyere rente. Det er liten fare for tap ved å binde renten for 3 år.

Lånekassa

Utnytt studielånet

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *