Gull og grønne skoger

Jeg har brukt mye tid på å lese om personlig økonomi. Mye av det jeg har lest er engelskspråklig. Noe av det jeg har kommet over er ting som virker ekstremt og urealistisk. Det er mange som drømmer om rikdom, økonomisk uavhengig eller tidlig pensjonering. Hva slags terminologi de bruker varierer noe. Mange av disse nettstedene er ment å fungere som en ren pengemaskin for den som driver nettstedet slik at han skal virkeliggjøre sin drøm om økonomisk uavhengighet. Denne type informasjon og markedsføring har ofte en form og en underliggende tone som minner om et vekkelses møte. Det er åpenbart et ønske om å vekke oss opp og få oss til å se at virkeligheten er helt annerledes enn det vi er opplært til å tro. Ofte trekkes det paralleller til filmen Matrix. Denne retorikken minner litt om konspirasjonsteorier. Jeg har likevel valgt å se om det skulle være noe fornuftig innhold. Man bør ikke automatisk avvise noe bare på grunnlag av presentasjonsformen.

Via nettforumet Bareblogg kom jeg til bloggen Tenke sjæl. Den virker seriøs. Den er heller ikke laget for å selge noe. Også denne bloggen har Matrix referanser og forestillingen om at det gjelder å våkne opp og se hvordan virkeligheten egentlig er. Han spiser søppel. Mat som blir kasten finner han i søppelcontainere. Han hevder at mye av maten der er helt grei. Dette blir litt for ekstremt for meg. Men et poeng har han, vi bruker mye mer enn nødvendig på mat. Mye av den maten som vi kaster burde heller vært spist opp.

ERE eller Early Retirement Extreme er et annet begrep som kort fortalt går ut på at en kan spare mye penger, kutte dramatisk i kostnader, slutte i jobben i veldig ung alder og leve av oppsparte midler og noen timer i uka med egen virksomhet. Dette bærer preg av å være drømmerier, ekstrem endring av livsstil og et markedsføringstiltak for å selge bøker, artikler og generere trafikk til egen blogg.

Begrepet retirement henspiller på det å trekke seg tilbake fra arbeidslivet. Men det har de egentlig ikke gjort. De har sluttet i jobben og jobber deltid med blogging, foredrag, artikkelskriving og utgivelser av bøker og ebøker. De får de til ved å kutte dramatisk ned på utgifter. Biler, mobiltelefon og annen luksus kutter de ut. Mat spises hjemme. Man kjøper ikke noe ferdiglaget, men lager selv fra bunnen, gjerne med egendyrkede grønnsaker. Andre ekstreme kostnadskutt består i å bo i en RV (recreational vehicle) i steden for vanlig bolig. Enkelte amerikanere flytter til Sør-Amerika der leve kostnadene er mye lavere. Mye av dette blir litt for ekstremt for meg. Jeg lever ganske sparsommelig og har ikke så mye utgifter som kan kuttes. Av de amerikanere som har lykkes så er det mange som har hatt bedre lønn en normalt, militære som slutter med gode pensjoner eller at de har ektefelle som er i jobb. Med en mann eller kone i full jobb trenger en bare dekke opp sin halvpart av utgiftene. Da blir det selvfølgelig enklere.

Det finnes flere bloggere som har satt seg mål om å spare opp en million dollar. Noen norske bloggere har satt seg 10 millioner kroner som mål. De har planer som virker gjennomtenkt og detaljert, men kanskje noe overoptimistisk. Noen har mistet jobben og må forandre planene, andre blir plutselig så opptatt med andre ting at bloggingen og muligens også planene om rikdom må legges på is. Problemet med slike planer er at de krever mye av oppofrelse fra den enkelte og at dette skal pågå over lang tid. Det vil åpenbart være vanskelig å holde motivasjonen over så lang tid. Skjer det noe uforutsett så ryker planene. Det er få som kommer til å lykkes. Men skulle en ikke klare målet om 10 millioner og bare sitte igjen med 1 million så er kanskje ikke det verdens undergang.

Det som er helt sikkert er at de som går inn for å bedre økonomien lykkes bedre enn de som ikke forsøker.

Man skal alltid være skeptisk til de som selger drømmer. De som selger bøker, ebøker, kurs og artikler vil alltid fremstille sitt eget produkt mest mulig positiv og i noen tilfeller gå over grensa til ren svindel. Men de å søke gratis informasjon, helst fra nettsider som ikke er laget primært for å markedsføre et produkt er fornuftig. Jeg er overbevist om at det er mulig å endre livsstil slik at økonomien blir dramatisk mye bedre. Det kan være å prøve å klare seg uten bil. Det kan være uførepensjonister som flytter over grensa til Sverige og får kjøpt så billig hus at de klarer seg fint på uførepensjon. Bytte av jobb vil også kunne gi mer lønn, fritid eller andre fordeler som billige reiser.

Det å sjekke ut litt ekstreme ting tvinger en selv til å tenke.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *