Rekordlave renter i Lånekassen

Lånekassen har nå fastsatt rentene gjeldende fra 1. mars 2016. Den flytende renten settes ned til 1,933 prosent. Fastrentene fra 1. mars blir 1,677 prosent for 3 år, 2,021 prosent for 5 år og 2,677 prosent for 10 år. Alle disse rentene er svært lave. Rentene har aldri vært lavere. Jeg ville valgt 3 års binding.

Rentene blir fastsatt på grunnlag av et gjennomsnitt av de fem beste tilbudene om boliglån i markedet. Dette gjennomsnittet kalles basisrenten. Fra basisrenten blir det trukket 0,50 prosentpoeng.

Boliglånstilbudene som blir brukt i utregningen av rentene i Lånekassen er standard annuitetslån på 1 500 000 kroner, innenfor 50 prosent sikkerhet (det vil si at boligverdien må være på minst tre millioner kroner). Avdragstiden er satt til 30 år, og låntakeren er 45 år. Lånetilbudene må være tilgjengelig over hele landet, og det må ikke være krav om å kjøpe tilleggstjenester for å få dette lånet.

Det er lite trolig at den flytende renten vil bli mye lavere enn det som nå tilbys for 3 års binding. Du risikerer ikke å tape mye ved å binde renten for tre år og har samtidig et vern mot høyere renter. En ekstra bonus er at du er garantert gevinst i mars og april sammenlignet med flytende rente. Fristen for å søke om fastrente går ut 17. februar.

Utnytt studielånet