Folketrygdens ytelser – del 7

Uførepensjon

Denne pensjonen er ment å kompensere tap av inntekt for de som er varig arbeidsufør. Som hovedregel stilles det krav om 3 års medlemskap i folketrygden.

Det er normalt et krav at en har gått igjennom helsemessig behandling eller arbeidsrettet tiltak.

Uføreytelsen kan graders. Uføregraden kan revurderes hvis det skjer vesentlige endringer.

Uførepensjon fastsettes på grunnlag av tidligere inntekt og beregnet fremtidig inntekt. All pensjonsgivende inntekt tas med. Det betyr all inntekt som skattlegges som lønn eller næringsinntekt.

Det er et omfattende og detaljert regelverk for beregning av pensjonen. Jeg skal nøye meg med å gi en veldig forenklet fremstilling kun for å illustrere nivået på ytelsen.

Du får en ytelse på 1 G. (82.122 kr) På toppen av dette vil inntekt over 1 G erstattes med 42 %. Bare en tredjedel av inntekter over 6 G (492.732 kr) tas med. Inntekt over 12 G (985.464 kr) ser en helt bort i fra.

Dette er en ekstremt forenklet fremstilling, men gir en grei oversikt over hovedprinsippene.

Folketrygdens ytelser – del 6 Folketrygdens ytelser – del 8

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *