Fondsfordeling i min IPS

Jeg har spart i IPS siden ordningen ble opprettet. Det har blitt noen mindre justeringer underveis, men i dag har jeg følgende fondsfordeling:

  • Alfred Berg Indeks Classic 9,7 %
  • KLP Obligasjon Global II 10,2 %
  • Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR 10 %
  • Nordnet Superfondet Norge 9,6 %
  • SKAGEN Global A 40,3 %
  • SKAGEN Kon-Tiki A 20,2 %

Jeg hadde brukt en del tid på nettsidene til Skagenfondene og synes de hadde gode resultater. Skagen tilbyr OTP med forskjellige investeringsprofiler. En av disse profilene hadde 50 % i Skagen Global, 25 % i Skagen Kon-Tiki og 25 % i Skagen Vekst. Jeg valgte å følge den med en liten vri. Jeg valgte å ha 20 % av pengene i et obligasjonsfond. Halvparten av resten d.v.s 40 % av totalen ble plassert i Skagen Global og det som var igjen ble fordelt likt mellom Skagen Vekst og Skagen Kon-Tiki

Senere flyttet jeg de 20 % jeg hadde i Skagen Vekst til KLP Norge Indeks som fulgte Oslo Børs. Skagenfondene er dyre fond. De tar et resultat avhengig forvaltningshoror på toppen av vanlig forvaltningshonorar. Skagen Vekst investerer halvparten av pengene i Norden og resten globalt. Jeg mente at med Skagen Global og Skagen Kon-Tiki så hadde jeg mer enn nok av globale fond. Norsk økonomi er i bunn og grunn veldig solid og en kan trygt investere en del i Norge. Den siste endringen var at jeg har byttet indeksfond for å få ned kostnadene. Jeg valgte å fordele pengene likt mellom Alfred Berg Indeks og Nordnet Superfondet Norge. Når det gjelder de 20 % jeg har i obligasjonsfond så har det skjedd noen endringer underveis. Jeg har kommet til at jeg kan ta noe mer risiko siden dette er pensjonssparing. Poenget med obligasjonsfond er å rebalansere en gang i året og ved eventuelt børskrakk. Det betyr at mye av pengene blir stående lenge. Da kan jeg tåle noe risiko. Selskapsobligasjoner vil ha noe mer risiko, men også høyere forventet avkastning. Ved børskrakk kan også de utvikle seg negativt på grunn av konkursrisiko, men da i mye mindre grad en aksjer. Du får dermed et godt bytteforhold mellom obligasjoner og aksjer ved et børskrakk. Jeg har derfor valgt å fordele fondsandelen likt mellom KLP Obligasjon Global og
Nordea-1 European High Yield. Jeg har ingen planer om store endringer fremover. Selv om jeg mener at Skagenfondene er dyre har jeg lite lyst til å tukle med noe som faktisk fungerer. Jeg kommer til å øke andelen obligasjonsfond gradvis når jeg passerer 50. Jeg kommer sannsynligvis til å dekke det ved å redusere andelen i Skagen Global. jeg synes jeg har mye i et globalt fond. Problemet med globale fond er at du får med alt. Det som er bra og det som er dårlig. Jeg har noen tanker om å reduserer andelen noe og heller investere i Fidelity Switzerland A-CHF. Sveits er politisk og økonomisk stabilt og er derfor en trygg og solid investering. Men så er det denne uviljen mot å tukle med ting som fungerer. Jeg får se hva jeg gjør.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *