Fordelingen av mine investeringer

På min vanlige aksje og fondskonto har jeg 8 fond. Det høye antallet og fordelingen mellom dem kan se litt rar ut.

Her er en oversikt over fond og andel

 • Alfred Berg Indeks Classic 25,3 %
 • DNB Finans 2,7 %
 • DNB Nordic Technology 2,8 %
 • DNB Telecom 30,9 %
 • Fidelity Switzerland A-CHF 23,3 %
 • Handelsbanken Ny Energi 14,3 %
 • JPM Global Healthcare A (dist) – USD 0,2 %
 • Nordnet Superfondet Norge 0,4 %

Penger jeg har tjent på blogging ønsker jeg å holde adskilt. Det er de fondene der det er minst penger. Så har jeg en motvilje mot å realisere gevinst og betale skatt. Det har ført til at når jeg har funnet et nytt å bedre fond så vrir jeg nye investeringer dit uten å selge det gamle fondet. I år har jeg realisert en del gevinst og da selger jeg fond der jeg har for mye investert. Jeg har valgt bransjefond ut i fra et håp om at den høyere risikoen de har kompenseres ved høyere avkastning. For å redusere risikoen velges flere bransjefond. Som en motvekt mot dette har jeg investert i brede fond i Norge og Sveits. Dette er land som kanskje ikke er så veldig spennende, men de har historisk vist å ha politisk stabilitet og en grunnleggende sunn økonomi. Når jeg plukker fond ser jeg bl.a. på forvaltningshonorar og belåningsgrad. Egenkapitalen kunne vært brukt til å nedbetale kredittkort. Jeg må derfor ha en svært høy avkastning. Det oppnår jeg med å gire opp investeringene. Med en høy gjeldsgrad, fond som gir god avkastning og har lave kostnader øker sannsynligheten for at avkastningen blir høyere enn kostnaden på kredittkortene. En høy risiko må jeg bare leve med.

Jeg har for mye penger i DNB Telecom. Det er et bransjefond og da er andelen jeg har for høy. Jeg bør heller øke andelen i de andre bransjefondene. Jeg har nok penger i Alfred Indeks Classic. Dersom det skal investeres mer i Norge bruker jeg Nordnet Superfondet Norge. Fremover kommer jeg til å gjøre to ting. Jeg selger fond for å få ut avkastningen og hindre at gjeldsgraden faller til under 70 %. Jeg kommer til å investere overskuddet fra blogging i fond. Dette vil gå sakte, men jeg vil klare å gradvis få endret porteføljen slik jeg har beskrevet.

4 kommentarer til “Fordelingen av mine investeringer

 1. Så fint å se hva du har investert i!
  Vil du legge ut oversikt over IPS også?
  Jeg har IPS hos Nordnet og annen fondsparing hos Skandiabanken.
  JPM Global Healthcare A (dist) – USD har jeg i IPS med størst beløp investert, men det er det som har gått best av alle.

  Lurer på å legge til et kombinasjonsfond i IPS, men Dine Penger fraråder slike fond, hva mener du? Tenker på Delphi kombinasjon.

  1. Jeg har skrevet flere poster som blir publisert fortløpende de nærmeste dagene, inkludert en oversikt over mine IPS investeringer. Jeg bruker ikke kombinasjonsfond. Dette fordi jeg selv vil plukke de investeringer jeg ønsker. Et kombinasjonsfond invester i både aksjer og obligasjoner. Da må du godta de investeringene og den sammensetningen fondet har. Ved å selv velge aksjefond og obligasjonsfond kan du bl.a. se på forvaltningshonorar og plukke de med lavest kostnader. Du kan også selv bestemme fordelingen og endre denne ved å flytte penger f.eks. dersom aksjemarkedet faller. Det er mye å velge i når det gjelder rentebærende papirer med forskjellig risiko og forventet avkastning. Sparer du langsiktig kan du med fordel velge selskapsobligasjoner eller «lange» obligasjoner, det vil si obligasjoner med lang gjenstående løpetid. De har høyere forventet avkastning og høyere risiko. Høyere risiko kan man tåle ved langsiktig sparen. Etter hvert som du nærmer deg pensjonsalder vil du kanskje øke andelen i obligasjoner. Alt dette blir lettere å kontrollere selv hvis du har aksjer og obligasjoner i separate fond. Det er heller ingen begrensninger eller skatt ved å flytte rundt på penger i IPS. Dette er min grunn til at jeg for lenge siden bestemte meg for at kombinasjonsfond ikke var noe for meg. Jeg har derfor ikke brukt tid på å sette meg inn i de forskjellige kombinasjonsfond og kan derfor ikke si noe om spesifikke kombinasjonsfond.

 2. Hei, har du fortsatt samme fordeling av fond i din langsiktige portefølje? For det jeg stusser over er at du ikke har noen globale fond overhode. Alle fondene du har er typiske bransjefond innenfor helt spesifikke kategorier, og mange overlapper hverandre som DNB Nordic Technology og DNB Telecom. Du har også hele 25% investert i Norge. Så selv om du har mange forskjellige fond er du fortsatt ikke veldig diversifisert. Hvorfor ikke gå for noe som eksempelet under? Med mye bredere diversifisering med hovedkjerne i et globalt indeksfond og heller krydre porteføljen med bransjefond?

  Alfred Berg Lang Obligasjon (25) – Obligasjoner
  Storebrand Global Verdi (30) – Bredt Verden
  SPDR S&P 500 (20) – Bredt USA
  DNB Nordic Technology (10) – Teknologi
  Powershares QQQ (10) – Teknologi
  Alfred Berg Gambank (5) – Norge

  1. Fordelingen nå er
   DNB Finans 3,3 %
   DNB Nordic Technology 3,9 %
   JPM Global Healthcare A (dist) – USD 0,4 %
   Nordnet Superfondet Norge 0,5 %
   Alfred Berg Indeks Classic 22,1 %
   DNB Telecom 20,7 %
   Fidelity Switzerland A-CHF 29,6 %
   Franklin Biotechnology Disc A Acc $ 19,6 %

   Det blir hevdet at aksjemarkedet globalt har en forventet årlig avkastning på 8 % mot 10 % på Oslo børs. Dette fordi Norge har en åpen, oljeavhengig økonomi og dermed større svingninger på børsen. Bransjefond har også høyere risiko og håpet er at det gir høyere avkastning. Porteføljen er giret opp slik at litt høyere avkastning gir stort utslag. Det forhold at egenkapitalen kunne vært brukt til nedbetaling av kredittkort gjør at jeg trenger høy avkastning og må da bare leve med større svingninger. Jeg er i ferd med å redusere andelen i Sveits. Norge og Sveits er land med politisk og økonomisk stabilitet og historisk sett god vekst. Det er ment å være en motvekt til bransjefond. Jeg har tanker om å også plassere penger bredt i Tyskland USA og Singapore. Siden jeg ikke har noe ønske om unødvendig realisasjon så må det eventuelt skje med fremtidige blogginntekter. Globale fond har den ulempen at du får med alt, både bra og dårlig. Når det gjelder ditt forslag til portefølje synes jeg du har gjort et godt valg av obligasjonsfond. For meg er det kun aksjefond som er aktuelt skal jeg få høy nok avkastning. Jeg ville ha byttet ut Alfred Berg Gambank og Storebrand Global Verdi med indeksfond. Jeg synes også at det er unødvendig lite investert i Norge. Vi er ikke og vi blir ikke noe nytt Hellas.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *