Investeringsplanen fremover

Jeg har betalt ned kredittkortene og studielånet og har startet å investere penger.

Sparekonto

Jeg har opprettet en sparekonto med månedlig spareavtale på 642 kr. Kontoen vil bli brukt til å kjøpe 365 dagers kort hos Ruter. Jeg kommer til å låne av kontoen til å betale restskatt i mai som jeg betaler tilbake i juni.

Investeringskonto Zero

Jeg har opprettet investeringskonto Zero som blir brukt til å spare opp en buffer. Jeg har satt opp spareavtale på 300 kr i måneden. Pengene investeres i KLP Obligasjon 5 år.

Belåning

Jeg har fått innvilget belåning hos Nordnet og utnytter den fullt.

Jeg har en aksjesparekonto med penger tjent på blogging. Der har jeg kun indeksfond:

Nordnet Indeksfond Emerging Markets 20 %
Nordnet Indeksfond Global 70 %
Nordnet Indeksfond Norge 10 %

Ny aksjesparekonto

Jeg har opprettet en aksjesparekonto der jeg investerer litt mer aggressivt. Jeg har satt inn litt penger i oktober og satt opp en spareavtale på 7.200 kr i måneden.

Storebrand Vekst A 10 %
DNB Teknologi A 10 %
MS INVF US Growth A 30 %
Nordnet Indeksfond Global 50 %

Jeg har valgt ut noen aktive fond som har gjord det svært bra over tid. Store vekstselskaper gjør det generelt bedre enn indeksen, men har også høyere risiko. Oslo børs er en lite børs og mindre likvid. Aktivt forvaltende fond i Norge klare i gjennomsnitt å gi en bedre avkastning enn indeksen. Teknologifond har gjort det bra. Det er en rivende teknologis utvikling, Det er derfor naturlig å anta at utviklingen vil fortsette. Det er selvfølgelig mulig at jeg tar feil. Jeg har derfor bare en liten andel i teknologifond.

En sterk økning i verdiene kan føre til en korreksjon. Mye av oppgangen internasjonalt de siste ti årene skyldes en stadig svakere krone. Nå er kronen så svak at det er mulig at svekkelsen av kronen har stoppet opp. Det betyr at utviklingen fremover sannsynligvis blir svakere enn den har vært. Skulle kronen styrke seg, noe som ikke er utenkelig på lang sikt vil avkastningen kunne bli enda lavere.

For å tone ned risikoen har jeg 50 % i et globalt indeksfond. Det vil ikke redusere valutarisikoen mye, men er betydelig mer diversifisert enn de andre fondene.

Jeg regner med at de aktivt forvaltede fondene gjør det bedre enn indeksfondet. Jeg kommer til å sikre gevinst ved å holde andelen på det globale indeksfondet på 47-53 %.

Skulle det skje noe som gjør at de aktive fondene stuper betyr det bare at jeg får kjøpt andeler billigere.

Jeg regner med at dette gir en avkastning som er høyere enn en ren indeksstrategi. Avkastningen fremover vil likevel sannsynligvis bli lavere enn det vi har sett de siste ti årene. Stadig lavere rente og kronekurs har gitt en kunstig høy avkastning.

IPS

Fra 2021 kommer jeg også til å spare maksimalt i IPS i Sbanken. Jeg kommer til å sette et lavt månedlig sparebeløp og heller sette inn ekstra de måneder jeg har mer penger.

Dette er naturlig siden utgiftene varierer. I tillegg får jeg mer utbetalt i juni og desember.

Jeg har et ambisiøst mål om å spare 130.000 kr i året fra og med 2021. Jeg vet ikke helt om det går. Jeg er helt avhengig av å sette inn ekstra de månedene det er mulig.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *