Månedsrapport for oktober

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Dette gjøres for å se utviklingen av bruttoformue, nettoformue og gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

  • Beholdningen av fond har økt med 10,10 % i oktober og 9,83 % hittil i år.
  • Bruttoformuen har økt med 10,51 % i oktober og 11,73 % hittil i år.
  • Gjelden har økt med 725,97 % i oktober. Den er redusert med 76,19 % hittil i år.
  • Nettoformuen har økt med 4,21 % i oktober og 50,52 % hittil i år.
  • Gjelden utgjør 6,53 % av bruttoformuen.
  • Spareraten er 41,36 % av nettolønn.

Investeringsrapport

Jeg har en ASK for generell sparing. Jeg har også en ASK med inntekter fra bloggene. Den har jeg giret opp. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig.

Jeg har Investeringskonto Zero som brukes til å spare opp en buffer.

Jeg har spart i den gamle IPS ordninger. Det er nå gjort om til et pensjonskapitalbevis (PKB).

Avkastning i 2020

ASK Blogging -64,49 % (-77,39 % årlig nominell rente)
ASK generell sparing -4,64 % (-99,88 % årlig nominell rente)
Zero 0,00 % (0,00 % årlig nominell rente)
PKB 3,66 % (4,39 % årlig nominell rente)
Totalt 3,17 % (3,80 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.10.2020:

Nordnet Indeksfond Norge kr 3.298
Nordnet Indeksfond Global kr 23.520
Nordnet Indeksfond Emerging Markets kr 6975
Bank kr 1889,74
Totalt kr 35.682,74

Dette er en reduksjon på kr 4.454,15 i 2020.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Jeg har satt inn 7.500 kr i oktober og kjøpt fond for 30.000 kr.

Nordnet Indeksfond Norge 9,8 %
Nordnet Indeksfond Global 69,6 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 20,6 %

Jeg har giret opp investeringer i fond. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig. Gjeldsgraden på min aksjesparekonto er 75,84 %. Jeg kan tåle et kursfall på 15,30 % før jeg blir overbelånt.

Aksjesparekonto – generell sparing

Jeg har satt inn 2107 kr i oktober og kjøpt fond for 2000 kr.

Kontanter 5,3 %
Storebrand Vekst A 9,7 %
DNB Teknologi A 9,7 %
MS INVF US Growth A 26,5 %
Nordnet Indeksfond Global 48,8 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har satt inn 300 kr i oktober og kjøpt fond for 200 kr.

Kontanter 33,4 %
KLP Obligasjon 5 år 66,6 %

Fondsfordeling i mitt Pensjonskapitalbevis:

Kontanter 0,4 %
KLP Obligasjon Global II 9,8 %
Fondsfinans Kreditt 9,4 %
Nordnet Indeksfond Norge 22 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 16,9 %
Nordnet Indeksfond Global 41,5 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 6,58 %
Obligasjonsfond 16,29 %
Aksjefond 77,13 %

Fordeling av gjeld:

Nordnet 100 %

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *