Jeg investerer ikke som ei kjerring

Finansnerden har skrevet om hvordan kvinner invester og mener tydeligvis at vi har noe å lære. Jeg er selvfølgelig alltid villig til å se om det finnes andre måter å investere på som er bedre. Det blir hevdet at menn er for selvsikre og tar for stor risiko og derfor oppnår dårligere resultater enn kvinner.

Det er interessant at når kvinner tjener mest blir det automatisk tilskrevet dyktighet, men når kvinner tjener minst så hyler folk opp og kaller det diskriminering.

Jeg har en investeringsstrategi jeg vet virker. Den har så høy risiko at de fleste kvinner vil tro jeg er gal. Men den virker. Regnet om til årlig nominell rente fikk jeg en avkastning på over 140 % i 2013. I 2014 kom det en korreksjon i august som spiste opp hele oppgangen på børsen side nyttår. Jeg fikk derfor en elendig avkastning på kun 42 % det året. I år har det tatt seg opp igjen og jeg har ligget på godt over 200 % i vår. Etter fallet nå i juni har avkastningen hittil i år falt til under 190 % regnet om til årlig nominell rente.

Risiko er noe en må forholde seg til, ikke rømme unna. Det er bare to spørsmål en bør stille seg:

1. Er det en investering som gir en meravkastning over tid? Eller for å si det på en annen måte: er oddsene på min side?

2. Kan jeg håndtere det potensielle tapet?

Selv om jeg mener at investeringer i verdipapirer ikke er gambling så er det noen likhetstrekk. Jeg bruker derfor eksempler fra gambling for å forklare hvordan risiko kan håndteres.

På et kasino er oddsene konstruert slik at du over tid vil tape og kasinoet tjene penger. Det å spille rulett er derfor noe jeg ikke gjør. Det er umulig å forutsi utfallet av den enkelte transaksjon, men siden oddsene er imot deg så vil du over tid tape penger. Spørsmål nr. 1 kan dermed besvares med nei.

Tar vi et annet eksempel der jeg legger 100 kr på bordet og du 200 kr og så skal vi slå mynt og kron om hvem som skal få de 300 kronene blir det noe annet. Da har jeg 50 % sjans for å vinne og bare betalt 1/3 av potten. Svaret på det frøste spørsmålet blir dermed ja. Da må vi gå videre til neste spørsmål: Kan jeg håndtere tapet?. 100 kr i tap går fint. Det blir dermed ja på begge spørsmålene.

Hadde innsatsen vært på 10 og 20 millioner ville resultatet blidt noe annet. Oddsene er fremdeles på min side, men det potensielle tapet på 10 millioner uakseptabelt høy. Skulle jeg ha klart å få en formue på 10 millioner kunne jeg levd på den resten av livet. Det ville heller ikke vært mulig for meg å gjenoppbygge en slik formue raskt nok til å kunne ha mye glede av den. Da ville jeg selvfølgelig sagt nei.

Aksjemarkedet er oppkonstruert slik at det over tid gir en meravkastning. Denne meravkastningen er ikke et resultat av at noen bare gir bort penger, men er en betaling for det ubehag en har ved ikke å vite hva investeringene er verdt i fremtiden. Kunne folk fått like god avkastning ved å sette pengene i banken eller låne dem ut ville ingen kjøpt aksjer. Aksjene prises derfor så lavt i markedet at den avkastningen en får når en mottar utbytte eller selger aksjen vil kompensere for usikkerheten. Denne kompensasjonen vil være større for aksjer enn for obligasjoner fordi usikkerheten er større.  Långivere får avtalt renter og avdrag uavhengig av bedriftens inntjening. Ved konkurs vil kreditorer få penger før eiere får noe. Avkastningen på aksjer må derfor over tid være høyere enn på lån. Når bedrifter tar opp lån i banken eller utsteder obligasjoner så gjør de det fordi de klare å investere pengen og få en enda høyere avkastning. Jeg mener derfor at det er grunnleggende lønnsomt å låne penger for å investere i aksjemarkedet forutsatt at en betaler en normal rente. Spørsmålet blir da om en kan håndtere risikoen. Jeg mener jeg kan det. Jeg investerer i fond, ikke enkeltaksjer. Jeg har flere fond i flere regioner og mener selv at porteføljen er godt diversifisert. Et potensielt børskrakk håndteres ved å bruke tilgjengelige kreditter for å oppfylle egenkapitalkravet og også til å kjøpe på bunn. Jeg tar gevinst når kursene har steget så mye at jeg har mer egenkapital enn det jeg trenger for å utnytte kredittgrensa hos Nordnet maksimalt.

Jeg vet selvfølgelig ikke hva kursutviklingen vil bli dag for dag fremover. Jeg vet heller ikke om transaksjoner gjøres på riktig tidspunkt, men det jeg ved er at dette over tid er lønnsomt. Oddsene er på min side. Dette er ikke som å gå på kasino, men mer som å eie ett. Når jeg i tillegg vet hvordan jeg skal takle risikoen så er det bare å kjøre på.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *