Justering av min portefølje

Jeg har en investeringsstrategi der jeg belåner investeringer i fond. Problemer er at jeg må ha noe penger selv. Egenkapitalen er finansiert med kredittkort. Det gjør at den blir svært dyr. For å redusere kostnadene sørger jeg for å ha minst mulig egenkapital. Jeg har nok egenkapital til å utnytte kreditten hos Nordnet maksimalt og litt sikkerhetsmargin. Stiger verdiene så jeg får mer egenkapital enn jeg trenger selger jeg fond og betaler ned på kredittkortgjelden.

Opprinnelig var planen å ha 50 % globalt, 30 % i vekstmarkeder og 20 % i Norge.

Problemet er bare at fond i vekstmarkeder bare kan belånes med 75 % mot 85 % for de andre fondene.

Jeg har derfor valgt å flytte 89 % av beholdningen i KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II over i KLP AksjeVerden Indeks. De resterende 11 % selger jeg og betaler ned på kredittkortgjelden. Dette gjør at jeg får ut 12.700 kr. Et annet poeng er jeg har mindre investert i aksjemarkedet slik at risikoen går ned.

KLP AksjeVerden Indeks investerer 10-15 % i vekstmarkeder og resten globalt, men det viktigste er at det kan belånes 85 % mot kun 75 %.

Jeg får en avkastning på egenkapitalen som ligger betydelig høyere enn renten på kredittkortene, derfor investerer jeg så mye som mulig. Når kredittgrensa hos Nordnet er utnyttet fullt ut vil ekstra egenkapital ikke kunne gires og da er det bedre å bruke den til å nedbetale kredittkortene.