Månedsoversikt for august

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et excelark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Dette gjøres for å se utviklingen av bruttoformue, nettoformue og forskjellig typer gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

Beholdningen av fond har sunket med 0,64 % i august. Den har økt med 3,44 % hittil i år. Bruttoformuen har sunket med 1,59 % i august. Den har økt med 1,59 % hittil i år. Gjelden totalt er redusert med 0,53 % i august og 5,84 % hittil i år. Kredittkortgjelden er redusert med 0,82 % i august og 10,38 % hittil i år. Nettoformuen har sunket med 2,55 % i august. Den har økt med 21,71 % hittil i år.

Avkastningen på IPS i august tilsvarer en årlig rente på -10,73 %. Årlig avkastning hittil i år er 11,05 %.

Ved utgangen av august så min depotkonto slik ut:

Investeringer kr 420.721
Gjeld kr 299.945
Egenkapital kr 120.776
Gjeldsgrad 71,29 %

Gjennomsnittlig rentekostnad er 10,78 % nominell rente og 11,32 % effektiv rente. Avkastningen på egenkapitalen i august tilsvarer en årlig rente på -60,67 %. Årlig avkastning hittil i år er 20,42 %. Effektiv rentekostnad på egenkapitalen er 23,32 %.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.08.2014:

DNB Nordic Technology kr 11.902
DNB Finans kr 11.450
JPM Global Healthcare kr 1260
Nordnet Superfondet Norge kr 1884
Bankinnskudd kr 351,62
Totalt kr 26.847,62

Dette er en økning på kr 4937,67 siden 31.12.2013

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *