Nordnet feilinformerer om Investeringskonto

Investeringskonto Zero er en kapitalforsikrin der du kan investere i fond og aksjer. Du får ikke skjermingsfradrag, men får utsatt skatt til pengene tas ut.

Investeringskonto Zero vil derfor lønne seg for renteinvesteringer uansett om du har lang eller kort tidshorisont.

Dette er en påstand som står på Nordnets sider og som rent faktisk er feil. Investeringskonto har en forsikringspremie. Den er avhengig av kjønn og alder, men vil i gjennomsnitt være på 0,04 % årlig. Dette er en kostnad som gjør Investeringskonto marginalt dyrere. Fordelen av utsatt skatt vil over tid veie opp dette. men da må pengene stå inne noe tid. Setter du inn penger i et rentefond i januar og selger i desember blir du beskattet for gevinsten. I en Investeringskonto må du betale forsikringspremie og kommer derfor litt dårligere ut. Jeg anbefaler ikke Investeringskonto for penger du har tenkt å bruke de nærmeste 2-3 årene.

Forsikringspremien dekker en forsikring som betaler ut 101 % av verdiene til dine arvinger. For de som ikke har arvinger eller av andre grunner ikke synes forsikringen er nyttig blir premien bare en investeringskostnad. Det er en kostnad som gjør kortsiktige investeringer dyrere enn i en vanlig aksje og fondskonto.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *