Månedsoversikt for mai

Hver måned setter jeg opp min oversikt over investeringer og gjeld. Det tar litt tid før alle kredittkortene postere renter slik at denne oversikten må oppdateres fortløpende. Jeg har betalt restskatt og lånefinansiert investeringer i verdipapirer slik at den totale gjelden har økt.
Verdien av det jeg har investert i fond har økt med 0,59 %. Betalt mer penger inn og gearet opp investeringene, men kursene har falt og derfor har verdien av investeringene totalt nesten ikke økt. Verdien av IPS har sunket med 5,19 % i mai. Bruttoformuen har sunket med 9 %
Foreløpige beregninger viser at gjelden har økt med 9,68 %., mens nettoformuen har falt med 15,75 %.

Bloggen har begynt å gi noe inntekter. Hittil i år har jeg fått utbetalt totalt 2857,50 kr
Det er i hovedsakelig inntekter fra TradeDoubler som har ført til denne positive utviklingen.
Opptjente inntekter fra bloggen i mai er kr 2286,33

Jeg har oppdatert oversikten over akkumulert formue generert av inntekter fra bloggen.

31. mai ser tallene slik ut:

DNB Nordic Technology kr 1293
DNB Finans kr 1286
Bankinnskudd kr 22,08
Totalt kr 2601,08

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *