Månedsrapport for april

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et excelark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Dette gjøres for å se utviklingen av bruttoformue, nettoformue og forskjellig typer gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

Beholdningen av fond er redusert med 4,71 % i april og 8,3 % hittil i år. Bruttoformuen er redusert med 3,22 % i april og 7,79 % hittil i år. Gjelden totalt er redusert med 1,65 % i april og 13,49 % hittil i år. Kredittkortgjelden er redusert med 2,49 % i april og 24,4 % hittil i år. Nettoformuen er redusert med 7,15 % i april. Den har økt med 34,12 % hittil i år.

Avkastningen på IPS i april tilsvarer en årlig nominell rente på -13,55 % og 19,11 % årlig avkastning hittil i år.

Ved utgangen av april så min depotkonto slik ut:

Investeringer kr 349.370
Gjeld kr 286.380
Egenkapital kr 62.990
Gjeldsgrad 81,97 %

Gjennomsnittlig rentekostnad er 8,9 % nominell rente og 9,28 % effektiv rente. Avkastningen på egenkapitalen i april tilsvarer en årlig nominell rente på -190,91 % og 156,32 % nominell rente totalt hittil i år. Effektiv rentekostnad på egenkapitalen er 22,83 %. Avkastningen totalt på IPS og aksje og fondskontoen hittil i år tilsvarer en årlig nominell rente på 55,68 %.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 30.04.2015:

DNB Global Indeks kr 29.833
JPM Global Healthcare kr 3077
Nordnet Superfondet Norge kr 4313
Bankinnskudd kr 10,98
Totalt kr 37.233,98

Dette er en økning på kr 6030,07 hittil i 2015

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *