Månedsrapport for august

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

  • Bruttoformuen har økt med 62,68 % i august og 86,28 % hittil i år.
  • Beholdningen av fond er redusert med 1,13 % i august og 26,30 % hittil i år.
  • Nettoformuen har økt med 0,53 % i august og 15,12 % hittil i år.
  • Gjelden utgjør 38,20 % av brutto formuen.

Nå er jeg ikke lenger gjeldfri. Jeg har fått låne penger av familien til egenkapital til blogkjøp. Sammen med det jeg har selv av oppsparte midler og det jeg får lånt i bank har jeg kanskje nok til en billig toromsleilighet.

Investeringsrapport

Avkastning i 2022

ASK blogginntekter -10,70 % (-16,07 % årlig nominell rente)
ASK generell sparing -29,28 % (-43,98 % årlig nominell rente)
ASK Sbanken -7,62 % (-11,44 % årlig nominell rente)
Zero -8,27 % (-12,42 % årlig nominell rente)
IPS Nordnet 2,20 % (11,15 % årlig nominell rente)
IPS Sbanken -8,13 % (-12,21 % årlig nominell rente)
PKB -6,20 % (-9,32 % årlig nominell rente)
Totalt -6,98 % (-10,49 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.08.2022:

Nordnet Indeksfond Norge kr 785,00
Nordnet Indeksfond Global kr 5.444,00
Nordnet Indeksfond Emerging Markets kr 1.582,00
Kontanter kr 33.530,44
Totalt kr 41.341,44

Dette er en reduksjon på kr 2.636,54 i 2022.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i august.

Kontanter 0,3 %
Nordnet Indeksfond Norge 10 %
Nordnet Indeksfond Global 69,5 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 20,2 %

Aksjesparekonto – generell sparing:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i august.

Kontanter 0,1 %
MS INVF US Growth A 19,4 %
Nordnet Indeksfond Global 80,4 %

Sbanken ASK:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i august.

Storebrand Indeks – Alle Markeder A 100 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i august.

KLP Obligasjon 5 år 79,2 %
Nordnet Indeksfond Global 20,8 %

IPS Nordnet :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i august.

Nordnet Indeksfond Global 100 %

IPS Sbanken :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i august.

DNB Global Indeks 100 %

Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon 5 år 1,9 %
KLP Obligasjon Global II 9,2 %
Fondsfinans Kreditt 10,6 %
Nordnet Indeksfond Norge 20,4 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 18,3 %
Nordnet Indeksfond Global 39,6 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 69,76 %
Obligasjonsfond 6,31 %
Aksjefond 23,93 %

Pensjonssparing 27,98 %
Depositum husleie 0,59 %
Frie midler 71,43 %

Fordeling av gjeld:

Personlig lån 100 %

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *