Månedsrapport for september

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

  • Bruttoformuen er redusert med 0,26 % i september. Den har økt med 85,80 % hittil i år.
  • Beholdningen av fond er redusert med 3,43 % i september og 28,83 % hittil i år.
  • Nettoformuen er redusert med 0,42 % i september. Den har økt med 14,63 % hittil i år.
  • Gjelden utgjør 38,30 % av brutto formuen.

Investeringsrapport

Avkastning i 2022

ASK blogginntekter -12,76 % (-17,06 % årlig nominell rente)
ASK generell sparing -31,29 % (-41,84 % årlig nominell rente)
ASK Sbanken -8,48 % (-11,32 % årlig nominell rente)
Zero -8,22 % (-10,99 % årlig nominell rente)
IPS Nordnet 1,62 % (5,8 % årlig nominell rente)
IPS Sbanken -8,61 % (-11,51 % årlig nominell rente)
PKB -10,04 % (-13,42 % årlig nominell rente)
Totalt -10,21 % (-13,65 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 30.09.2022:

Nordnet Indeksfond Norge kr 689,00
Nordnet Indeksfond Global kr 5.413,00
Nordnet Indeksfond Emerging Markets kr 1.516,00
Kontanter kr 33.378,53
Totalt kr 40.996,53

Dette er en reduksjon på kr 2.981,45 i 2022.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i september.

Kontanter 0,3 %
Nordnet Indeksfond Norge 9 %
Nordnet Indeksfond Global 70,9 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 19,8 %

Aksjesparekonto – generell sparing:

Jeg har endret fordelingen slik at den blir i tråd med den opprinnelige planen.

Kontanter 0,1 %
DNB Teknologi A 9,9 %
MS INVF US Growth A 30,1 %
Nordnet Indeksfond Global 50,9 %
Storebrand Vekst A 9 %

Sbanken ASK:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i september.

Storebrand Indeks – Alle Markeder A 100 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i september.

KLP Obligasjon 5 år 79,3 %
Nordnet Indeksfond Global 20,7 %

IPS Nordnet :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i september.

Nordnet Indeksfond Global 100 %

IPS Sbanken :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i september.

DNB Global Indeks 100 %

Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon 5 år 2 %
KLP Obligasjon Global II 9,1 %
Fondsfinans Kreditt 11 %
Nordnet Indeksfond Norge 18,6 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 18,3 %
Nordnet Indeksfond Global 41 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 70,73 %
Obligasjonsfond 6,18 %
Aksjefond 23,10 %

Pensjonssparing 27,03 %
Depositum husleie 0,59 %
Frie midler 72,37 %

Fordeling av gjeld:

Personlig lån 100 %

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *