Månedsrapport for desember

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Dette blir den siste rapporten for 2016 og vil også fungere som en årsavslutning. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Dette gjøres for å se utviklingen av bruttoformue, nettoformue og forskjellig typer gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

  • Beholdningen av fond har økt med 1,87 % i desember og 31,50 % totalt i 2016.
  • Bruttoformuen har økt med 2,28 % i desember og 30,48 % totalt i 2016.
  • Gjelden totalt er redusert med 1,44 % i desember. Den har økt med 26,04 % totalt i 2016.
  • Kredittkortgjelden er redusert med 2,76 % i desember. Den har økt med 28,05 % totalt i 2016.
  • Nettoformuen har økt med 27,12 % i desember og 5,26 % totalt i 2016.

Investeringsrapport

Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksje- og fondskonto. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig.

Avkastning i 2016

Aksje- og fondskonto 2,75 % årlig nominell rente.
IPS 7,13 % årlig nominell rente.
Totalt 6,23 % årlig nominell rente.

Sjekk min oversikt over avkastning.

Gjeldsgraden på min aksje- og fondskonto er 78,15 %. Jeg kan tåle et kursfall på 4,66 % før jeg blir overbelånt.

Gjennomsnittlig rentekostnad er 9,14 % nominell rente og 9,53 % effektiv rente. Det betyr at fondene må øke med 10,31 % i året for å gå i null etter skatt. Avkastningen på egenkapitalen i desember tilsvarer en årlig nominell rente på 161,74 %. Effektiv rentekostnad på egenkapitalen er 22,9 %.

Transaksjoner på min aksje- og fondskonto

Jeg har solgt fond for kr 8.012,46 i desember og tatt ut kr 6.650. Totalt i 2016 har jeg et netto kjøp av fond på kr 108.148,59 og netto innskudd på kr 22.250

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.12.2016:

DNB Global Indeks kr 25.687
Nordnet Superfondet Norge kr 6.252
Bankinnskudd kr 734,49
Totalt kr 32.673,49

Dette er en reduksjon på kr 5.049,79 i 2016.

Fondsfordeling på min aksje og fondskonto:

Nordnet Superfondet Norge 1,6 %
DNB Global Indeks 6,7 %
Alfred Berg Indeks Classic 18,7 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 29,7 %
KLP AksjeGlobal Indeks IV A 43,3 %

Fondsfordelingen i IPS:

Alfred Berg Indeks Classic 10,3 %
Nordnet Superfondet Norge 10,4 %
DNB Global Indeks 41,3 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 19,2 %
KLP Obligasjon Global II 9,2 %
Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR 9,6 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 3,2 %
Obligasjonsfond 6,9 %
Aksjefond 89,9 %

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *