Plan for 2017

Ved årsskifte er det alltid naturlig å legge planer for det nye året. Det er vanskelig å være konkret fordi det er for mange forhold jeg ikke har kontroll over. Økonomien vil i stor grad styres av utviklingen på børsene der selv små endringer kan gi store utslag. Inntektene fra bloggene vil åpenbart styres av hvor gode annonsører jeg finner og av hvor høy trafikk jeg får. Jeg har derfor valgt å sette opp noen punkter over forhold som jeg kan kontrollere.

Investeringer

Jeg har en aksje og fondskonto hos Nordnet som er giret. Der har jeg kun indeksfond, 50 % globalt, 30 % vekstmarkeder og 20 % i Norge. Overskuddet fra bloggene blir investert i fond ellers så følger jeg min tidligere beskrevet investeringsstrategi. Jeg kommer til å kjøre på for fullt og ikke tone ned investeringene før jeg har nådd de mål jeg har satt meg. Så skal jeg gradvis gå ut av fond og redusere gjeld og risiko. Når det er gjort håper jeg å kunne gå ned til 60 % stilling. Feilen jeg gjorde i år var å trekke meg ut for tidlig. Planen var å gå gradvis ut i løpet av 2016 og gå ned til 60 % stilling fra 2017. Jeg satset på at en god avkastning i markedet og kutt i forbruk skulle gjøre dette mulig. Den gode avkastningen uteble og forbrukskutt er lettere sagt enn gjort. Nå er jeg tilbake med å investere for fullt. Reduksjon av stilling får komme når økonomien tillater det.

IPS

Etter de siste endringer i skattereglene har jeg besluttet å stoppe innbetalingen til IPS. Jeg kommer til å rebalansere 31. januar som normalt og ellers hvis det skulle skje noe ekstraordinært i markedet. Det blir ingen andre endringer i IPS i 2017.

Gjeld

Gjelden håndteres slik det er mest økonomisk fornuftig. Det betyr at jeg kun betaler minstebeløpet på studielånet. Kreditten hos Nordnet utnyttes maksimalt. Jeg har fire kredittkort og betaler ned det dyreste først.

Bli kvitt kredtittkortgjeld

Blogging

Jeg må finne andre inntektskilder til bloggene. Tradedoubler gir lite penger. Det er også stadig flere annonsører som avslutter samarbeidet med Tradedoubler.

Så vil jeg til slutt ønske alle lesere et godt nytt år!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *