Månedsrapport for desember

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Dette gjøres for å se utviklingen av bruttoformue, nettoformue og forskjellig typer gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

  • Beholdningen av fond er redusert med 10,68 % i desember og 48,86 % totalt i 2017.
  • Bruttoformuen er redusert med 11,35 % i desember og 47,66 % totalt i 2017.
  • Gjelden totalt er redusert med 15,80 % i desember og 60,76 % totalt i 2017.
  • Kredittkortgjelden er redusert med 9,23 % i desember og 44,88 % totalt i 2017.
  • Nettoformuen har økt med 18,57 % i desember og 188,02 % totalt i 2017.
  • Gjelden utgjør 82,68 % av bruttoformuen.

Investeringsrapport

Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksje- og fondskonto. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig.

Avkastning i 2017

Aksje- og fondskonto 93,94 % årlig nominell rente
IPS 18,33 % årlig nominell rente
Totalt 27,80 % årlig nominell rente

Sjekk min oversikt over avkastning.

Gjeldsgraden på min aksje- og fondskonto er 80,75 %. Jeg kan tåle et kursfall på 4,44 % før jeg blir overbelånt.

Gjennomsnittlig rentekostnad er 8,70 % nominell rente og 9,06 % effektiv rente. Det betyr at fondene må øke med 10,05 % i året for å gå i null etter skatt. Avkastningen på egenkapitalen i desember tilsvarer en årlig nominell rente på 110,20 %. Effektiv rentekostnad på egenkapitalen er 22,53 %.

Transaksjoner på min aksje- og fondskonto

Jeg har solgt fond for netto kr 43.304,61 i desember og tatt ut netto kr 10.700.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.12.2017:

DNB Global Indeks kr 29.998
Nordnet Superfondet Norge kr 7.527
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II kr 1.978
Bankinnskudd kr 1.386,93
Totalt kr 40.889,93

Dette er en økning på kr 8.216,44 i 2017.

Fondsfordeling på min aksje og fondskonto:

KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 5 %
Nordnet Superfondet Norge 19,1 %
DNB Global Indeks 75,9 %

Fondsfordeling i IPS:

Alfred Berg Indeks Classic 9,9 %
Nordnet Superfondet Norge 10,1 %
DNB Global Indeks 40,0 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 21,6 %
KLP Obligasjon Global II 8,7 %
Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR 9,8 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 5,46 %
Obligasjonsfond 15,25 %
Aksjefond 79,29 %

Fordeling av gjeld:

Kredittkort med rentebærende saldo 59,90 %
Kredittkort med rentefri saldo 4,67 %
Lånekassa 23,86 %
Nordnet 11,58 %

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *