Plan for 2018

Ved inngangen til et nytt år er det alltid naturlig å legge planer for det nye året. Det er vanskelig å være konkret fordi det er for mange forhold jeg ikke har kontroll over. Økonomien vil i stor grad styres av utviklingen på børsene der selv små endringer kan gi store utslag. Inntektene fra bloggene vil åpenbart styres av hvor gode annonsører jeg finner og av hvor høy trafikk jeg får. Jeg har derfor valgt å sette opp noen punkter over forhold som jeg kan kontrollere.

Investeringer

Jeg har nå solgt meg ned i fond slik at det eneste jeg har utenom IPS er fond kjøpt med inntekter fra bloggene. Jeg har kun indeksfond.

Overskuddet fra bloggene vil fortsatt blir investert i fond.

Målsetningen er å få en fordeling på 50 % globalt, 30 % vekstmarkeder og 20 % i Norge.

IPS

Jeg har IPS etter gammel ordning. Den er sperret for nye innskudd. Jeg kommer til å rebalansere 31. januar som normalt og ellers hvis det skulle skje noe ekstraordinært i markedet. I dag har jeg 20 % i obligasjoner fordelt på to fond, KLP Obligasjon Global II og Nordea 1 – European High Yield Bond Fund BP EUR. Det siste fondet kommer jeg til å bytte ut med Fondsfinans Kreditt. Jeg mangler et norsk obligasjonsfond og svak krone gjør det gunstig å bytte nå.

Inntil videre er det uaktuelt å opprette ny IPS.

Gjeld

Gjelden håndteres slik det er mest økonomisk fornuftig. Det betyr at jeg kun betaler minstebeløpet på studielånet. Den lille porteføljen jeg har hos Nordnet vil fortsatt være belånt. Jeg har tre kredittkort og betaler ned det dyreste først. Et av kredittkortene er nesten nedbetalt og jeg regner med at det er helt nedbetalt i løpet av noen måneder. Så må jeg spare opp penger til å betale restskatten. Jeg ligger an til å få restskatt på 15-20.000 kr for 2017. Når det er gjort må jeg velge om jeg vil gå løs på de siste to kredittkortene eller gire opp investeringene i fond først.

Bli kvitt kredtittkortgjeld

Blogging

Jeg må finne flere inntektskilder til bloggene. Tradedoubler gir lite penger. Det er også stadig flere annonsører som avslutter samarbeidet med Tradedoubler.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *