Månedsrapport for juli

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et excelark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Dette gjøres for å se utviklingen av bruttoformue, nettoformue og forskjellig typer gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

  • Beholdningen av fond er redusert med 25,28 % i juli og 48,75 % hittil i år.
  • Bruttoformuen er redusert med 19,71 % i juli og 44,09 % hittil i år.
  • Gjelden totalt er redusert med 19,7 % i juli og 40,77 % hittil i år.
  • Kredittkortgjelden er redusert med 3,24 % i juli og 12,49 % hittil i år.
  • Nettoformuen har økt med 19,64 % i juli og 17,39 % hittil i år.

Investeringsrapport

Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksje- og fondskonto. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig. Den gode utviklingen i juli har derfor gitt meg svært god avkastning. Jeg har solgt meg ned betydelig for å redusere gjeld og betale restskatt.

Avkastning hittil i år

Aksje- og fondskonto -15,21 % (-26,13 % årlig nominell rente)
IPS 2,84 % (4,89 % årlig nominell rente)
Totalt -1,22 % (-2,10 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Sjekk min oversikt over avkastning.

Gjeldsgraden på min aksje- og fondskonto er 76,67 %. Jeg kan tåle et kursfall på 9,81 % før jeg blir overbelånt.

Gjennomsnittlig rentekostnad er 9,3 % nominell rente og 9,7 % effektiv rente. Det betyr at fondene må øke med 10,21 % i året for å gå i null etter skatt. Avkastningen på egenkapitalen i juli tilsvarer en årlig nominell rente på 279,65 %. Effektiv rentekostnad på egenkapitalen er 22,53 %.

Transaksjoner på min aksje- og fondskonto

Netto salg av fond kr 96.193,62 i juli og kr 229.980,47 hittil i år.
Netto kontantuttak kr 23.500 i juli og kr 37.500 hittil i år.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.07.2016:

DNB Global Indeks kr 25.647
Nordnet Superfondet Norge kr 5.534
Bankinnskudd kr 134,34
Totalt kr 31.315,34

Dette er en reduksjon på kr 6.407,34 hittil i år.

Fondsfordeling på min aksje og fondskonto:

Nordnet Superfondet Norge 17,7 %
DNB Global Indeks 82,3 %

Fondsfordelingen i IPS:

Alfred Berg Indeks Classic 9,7 %
Nordnet Superfondet Norge 9,7 %
DNB Global Indeks 40,3 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 21,1 %
KLP Obligasjon Global II 9,5 %
Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR 9,6 %

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *