Skjermingsfradraget er betydelig overvurdert

Et av valgene en må foreta når en skal spare i fond er valget mellom investeringskonto eller å eie fond direkte.

I investeringskonto beskattes gevinster først ved uttak og da ned 25 %. Eies fondene direkte beskattes gevinster ved realisasjon. Du betaler 28,75 % skatt på aksjegevinster og utbytte, men får et skjermingsfradrag som gjør at noe av gevinsten ikke beskattes.

Det er planer om å innføre KLAS slik at skatt på aksjegevinster utsettes til pengene tas ut. Men du må fortsatt vurdere om økt skatt på aksjer kan veies opp av skjermingsfradrag.

Med skatteregler for 2016 vil investeringskonto være bedre hvis den skattepliktige delen av avkastningen utgjør minst 25/28,75 dvs ca 86,96 %.

Har du 100 kr i avkastning på investeringskonto betaler du 25 kr i skatt. Får du skjermingsfradrag på 13,04 vil du på en vanlig konto betale 28,75 % av 86,96 kr som utgjør 25,001. Dersom skjermingsrenten utgjør en enda mindre andel så blir vanlig aksjekonto enda mindre gunstig.

Gevinsten skal ganges opp med 1,15 før skatt beregnes. Hvis skjermingsfradraget utgjør 0,15 av 1,15 går det i null. Kort fortalt, skjermingsfradraget må utgjøre minst 15/115 av gevinsten for at du skal slå en investeringskonto.

Eller sagt på en annen måte: hvis realisert avkastning utgjør mer enn 115/15 ganger skjermingsfradraget vil investeringskonto lønne seg.

Verdien av skjermingsfradrag et reduseres ved at du mister skjermingsfradrag hvis du selger med tap. Du må sitte med aksjene/ondene ved nyttår for å få skjermingsfradrag. Det betyr at du ikke får noe det året du selger.

Skjermingsrenter blir satt til renten på statsobligasjoner eter skatt. Skjermingsrenten for 2015 er 0,6 %. Det er planer om å øke skjermingsrenten til noe som er mer representativt for risikofri rente. Men skjermingsrenten skal fortsatt følge risikofri rente. Den vil derfor fortsatt være lav. Det er ingenting som tyder på at vi får hørere renter i nærmeste årene. Sannsynligvis vil rentene være lave i lang tid fremover.

I skatteforliket ble det enighet om å redusere skatt på alminnelig inntekt til 23 %. Da skatten ble redusert til 25 % økte skatten på aksjegevinster til 28,75 % slik at skatten totalt på selskap og aksjonærer ble uendret. Hvis en følger det samme prinsippet nå så må skattet på aksjer økes til 30,8 %. Da vil forskjellen mellom investeringskonto og vanlig aksjesparing øke betraktelig. Skjermingsfradraget må da utgjøre minst 7,8/30,8, altså minst 25,32 % av avkastningen for å veie opp. Vi må bare vente til budsjettet legges frem før vi vet detaljene.

Hvis skjermingsrenten må utgjøre en fjerdedel av avkastningen for å dekke opp økt skatt er det temmelig åpenbart at investeringskonto er et bedre alternativ.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *