Månedsrapport for juli

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et excelark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Dette gjøres for å se utviklingen av bruttoformue, nettoformue og forskjellig typer gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

  • Beholdningen av fond har økt med 3,22 % i juli. Den er redusert med 2,28 % hittil i år.
  • Bruttoformuen har økt med 4,82 % i juli. Den er redusert med 1,82 % hittil i år.
  • Gjelden totalt er redusert med 0,11 % i juli og 14,14 % hittil i år.
  • Kredittkortgjelden er redusert med 3,04 % i juli og 27,41 % hittil i år.
  • Nettoformuen har økt med 19,86 % i juli og 58,75 % hittil i år.

IPS

Avkastningen på IPS i juli tilsvarer en årlig nominell rente på 22,05 % og 14,68 % årlig avkastning hittil i år.

Ved utgangen av juli så min depotkonto slik ut:

Investeringer kr 365.197
Gjeld kr 295.544
Egenkapital kr 69.652
Gjeldsgrad 80,93 %

Gjennomsnittlig rentekostnad er 9,04 % nominell rente og 9,42 % effektiv rente. Avkastningen på egenkapitalen i juli tilsvarer en årlig nominell rente på 239,57 % og 193,38 % nominell rente totalt hittil i år. Effektiv rentekostnad på egenkapitalen er 22,73 %.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.07.2015:

DNB Global Indeks kr 31.960
Nordnet Superfondet Norge kr 4371
Bankinnskudd kr 1501,98
Totalt kr 37.832,98

Dette er en økning på kr 6629,07 hittil i 2015.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *