Ukens rapport

Denne uken har vært dårlig. Det startet med en nedgang på mandag for så å ta seg noe opp videre i uken. Jeg hadde håpet å kunne ta ut noe mer penger denne uken, men slik gikk det ikke. Beholdningen av fond ligger fremdeles litt for lavt til at jeg kan ta ut noe. Beholdningen bør øke med 2,71 % før tar jeg ut det overskytende.

Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksje- og fondskonto. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig. Avkastningen i juli tilsvarer 239,57 % årlig nominell rente.

Avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente

Aksje- og fondskonto 193,38 %
IPS 14,68 %
Totalt 52,21 %

Gjeldsgraden på min aksje- og fondskonto er 80,93 %. Jeg kan tåle et kursfall på 3,63 % før jeg blir overbelånt. 193,38 % er betydelig mer enn jeg ville tjent på å bruke egenkapitalen til nedbetaling av kredittkort. 193,38 % årlig avkastning tilsvarer at et fond har økt med 112,32 % hittil i år. Med 193,38 % årlig avkastning vil 211,67 kr øke til 10 millioner på 10 år. Avkastningen på min IPS hittil i år er 8,52 %. Den årlige avkastningen på 14,68 % er mer enn de 6,64 % jeg trenger for å komme opp i 1 million ved pensjonsalder.

Hvis jeg ikke hadde studielån eller kredittkortgjeld så ville avkastningen av investeringene og inntekter fra bloggene hittil i år tilsvart 55,79 % av det jeg trenger for å kunne leve av det. Tallet blir 44,01 % hvis vi holder avkastningen i IPS utenom.

Transaksjoner på min aksje- og fondskonto hittil i år

Netto salg av fond kr 106.406,22
Netto kontantuttak kr 93.821

Pengene brukes til å betale ned kredittkortgjelden. Det reduserer risikoen og øker reservene.

Fondsfordeling på min aksje og fondskonto:

DNB Global Indeks 8,8 %
Nordnet Superfondet Norge 1,2 %
Alfred Berg Indeks Classic 19,1 %
Fidelity Switzerland A-CHF 19,1 %
DNB Telecom 15,2 %
Fidelity Germany A-EUR 10,6 %
Handelsbanken MSCI USA Index 10,4 %
Franklin Biotechnology Disc A Acc $ 5,3 %
Fidelity Singapore A-USD 10,4 %

De to øverste fondene er kjøpt med penger tjent på blogging. Jeg har valgt å holde de pengene adskilt.

Fondsfordelingen i IPS:

Alfred Berg Indeks Classic 10 %
Nordnet Superfondet Norge 9,9 %
DNB Global Indeks 40,7 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 19,2 %
KLP Obligasjon Global II 9,9 %
Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR 10,2 %

Slik investerer jeg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *