Månedsrapport for juni

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Dette gjøres for å se utviklingen av bruttoformue, nettoformue og forskjellig typer gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

  • Beholdningen av fond er redusert med 1,29 % i juni og 1,11 % hittil i år.
  • Bruttoformuen har økt med 0,97 % i juni. Den er redusert med 1,34 % hittil i år.
  • Gjelden totalt er redusert med 4,48 % i juni og 13,52 % hittil i år.
  • Kredittkortgjelden er redusert med 6,23 % i juni og 16,74 % hittil i år.
  • Nettoformuen har økt med 18,83 % i juni og 56,83 % hittil i år.
  • Gjelden utgjør 72,47 % av bruttoformuen.

De rentebærende kredittkortene vil i følge planen være nedbetalt innen 31.12.2021.

Investeringsrapport

Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksje- og fondskonto. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig.

Avkastning i 2018

Aksje- og fondskonto -8,49 % (-17,13 % årlig nominell rente)
IPS -0,81 % (-1,63 % årlig nominell rente)
Totalt -1,04 % (-2,09 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Sjekk min oversikt over avkastning.

Gjeldsgraden på min aksje- og fondskonto er 82,59 %. Jeg kan tåle et kursfall på 2,30 % før jeg blir overbelånt.

Gjennomsnittlig rentekostnad er 7,97 % nominell rente og 8,26 % effektiv rente. Det betyr at fondene må øke med 9,17 % i året for å gå i null etter skatt. Avkastningen på egenkapitalen i juni tilsvarer en årlig nominell rente på -69,59 %. Effektiv rentekostnad på egenkapitalen er 19,35 %.

Transaksjoner på min aksje- og fondskonto

Jeg har solgt fond for 581,21 kr og tatt ut 300 kr i juni.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 30.06.2018:

DNB Global Indeks kr 28.257
Nordnet Superfondet Norge kr 8.157
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II kr 1.803
Bankinnskudd kr 636,43
Totalt kr 38.853,43

Dette er en reduksjon på kr 2036,50 i 2018.

Fondsfordeling på min aksje og fondskonto:

KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 4,7 %
Nordnet Superfondet Norge 21,3 %
DNB Global Indeks 73,9 %

Pensjonskapitalbevis:

Alfred Berg Indeks Classic 10,8 %
Nordnet Superfondet Norge 10,9 %
DNB Global Indeks 40,3 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 17,8 %
KLP Obligasjon Global II 9,8 %
Fondsfinans Kreditt 10,3 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 5,24 %
Obligasjonsfond 16,72 %
Aksjefond 78,03 %

Fordeling av gjeld:

Kredittkort med rentebærende saldo 59,14 %
Kredittkort med rentefri saldo 3,03 %
Lånekassa 24,59 %
Nordnet 13,24 %

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *