Mine prinsipper for investeringer

Jeg har noen prinsipper for min personlige økonomi. Det vil alltid være spesielle personlige hensyn å ivareta. Det betyr at den enkelte må gjøre noen tilpassinger. Jeg skal ikke påstå at min vei er den eneste. Ofte handler det om å finne rett balanse mellom flere hensyn.

Rask økning i nettoformuen har høy prioritet

En høy formue gjør at alle andre finansielle mål en har kan oppfylles. Det kan være gjeldfrihet, tidligpensjon jordomseiling, kjøp av hus eller ny bil. Det betyr at mitt hovedfokus er å investere eller betale ned gjeld avhengig av hva som øker nettoformuen raskest uten å ta en uakseptabel høy risiko. I tillegg til nivået på nettoformuen har det også betydning hvor likvide eiendelene er. Penger som er låst til pensjonssparing har begrensinger på når de kan brukes og hva de kan brukes til. Det vil være vanskelig å kjøpe en leilighet i Spania for penger låst i en IPS, bruke dem til å investere i egen virksomhet eller til å ta et friår. Slike ulemper må veies opp mot skattefordeler. Det er ganske enkelt nivået på nettoformuen og sammensettingen av eiendelene som har høyest prioritet.

Du må bruke mindre enn du tjener

Dette er selvsagt. Men det er viktig. Bruker du mer enn du tjener kommer du ingen vei. Uansett hvor mye du tjener er det mulig å bruke enda mer. You can´t outearn dumb spending. Forbruket må holdes i sjakk. Det er en debatt gående om en skal fokusere på høyere inntekt eller lavere forbruk. Svarte er enkelt og åpenbart. Du må fokusere på begge deler. Du bør se på hvor det er lettest å få mest effekt og starte der. Men uansett hva du gjør må forbruket holdes i sjakk. Du kommer ikke utenom det.

Rasjonell håndtering av irrasjonalitet

Vi mennesker er ikke rasjonelle, men vi har evnen til å handle rasjonelt. Økonomiske problemer skyldes ofte at en ikke handler rasjonelt. løsningen er å handle rasjonelt. Det er som med alt annet. Bruker du tid og krefter på det vil du oppnå resultater. Bruker du mye tid og krefter oppnår du mer. irrasjonaliteten må en være klar over og forholde seg til. Men håndteringen må i størst mulig grad være økonomisk fornuftige. Digitalisering og automatisering gjør ting enklere. Det er fornuftig å ha penger mindre tilgjengelig. Begrens hvor mange kredittkort en har og hvor høy kredittgrense en har er også fornuftig. Du vil også finne mye råd og tips om hvordan du kan holde deg motivert helt gratis på internet. Har du 500 kroner liggende og er redd du kommer til å sløse dem bort så er ikke løsningen å reise til Alaska og grave dem ned. Du må foreta en kost-nytte vurdering. Vi kan ikke ensidig fokusere på å holde irrasjonaliteten i sjakk og gi blaffen i økonomien. Du må alltid vite de økonomiske konsekvensene selv om det ikke alltid skal styre valget du tar. Det handler om å tenke rasjonelt og så foreta et valg. Alt handler om en kost-nytte vurdering. Bruk av resurser som tid, penger og energi må stå noenlunde i forhold til det en vil oppnå. Men en slik vurdering er bare mulig hvis du vet hvilke konsekvenser valget har.

Les mer om rasjonell håndtering av irrasjonalitet.

Godta risiko

Skal en ha bygge verdier må en ha høy avkastning. Det får en ikke ved å hovedsakelig fokusere på risikofrie investeringer som banksparing og ekstra innbetalinger på lån med lav rente.

Svingningene en får underveis må en bare leve med. Det er det en får betalt for. Når du blir rik en gang i fremtiden kommer du ikke til å bry deg så mye om turbulens på veien dit.

Risikofrie investeringer

Det er greit å ha noe penger i banken. Gjelden må begrenses til det en kan håndtere med vanlige inntekter slik at en ikke risikerer å måtte selge investeringer for å betjene gjeld. Ta også høyde for at du kan få lavere inntekter i fremtiden. Du bør også ha en plan får å nedbetale gjeld før pensjonsalder.

Diversifisering

En veldiversifisert portefølje vil begrense risikoen betydelig uten at avkastningen blir nevneverdig lavere. Aksjefond er den enkleste og mest kostnadseffektive måten å oppnå diversifisering for de fleste.

Indeksfond

Velger du et eller flere indeksfond får du lave kostnader og en veldiversifisert portefølje. Avkastningen vil følge markedet slik at det du sitter igjen med er den meravkastningen aksjemarkedet gir.

Det er mulig du kan klare å få en høyere avkastning ved å velge et aktivt forvaltet fond. Du må da velge et fond som har valgt en investeringsstrategi der målet er å slå markedet. Ikke alle aktive fond forsøker å slå markedet. Du må lese om de forskjellige fondenes investeringsstrategi og velge et fond du mener vil klarer å gi en meravkastning høy nok til å forsvare det høye forvaltningshonoraret. Du må så følge med på fondet om de endrer strategi, endrer vedtekter eller forvaltere. Skjer det kan du bli nødt til å bytte fond.

For de fleste vil det være enklest å hovedsakelig investere i indeksfond og eventuelt supplere med noe i aktive fond. Jeg er ikke fanatisk overbevist om at indeksfond alltid gjør det best. Det er en pågående debatt om det. Men det vil være krevende og til dels et sjansespill å forsøke å plukke ut fond som vil slå markedet de neste 20-30 årene.

Spar regelmessig

De fleste har en regelmessig inntekt. Det å holde tilbake penger for å vente på riktig tidspunkt er noe de færreste lykkes med. Aksjemarkedet vil over tid gi en meravkastning. Generelt får du høyere avkastning av å investere tidlig fremfor å vente. Invester når du har penger å investere.

Ikke selg på bunn

Når markedet faller er det lett å bli fristet til å selge. Ikke gjør det. Det er vanskelig å komme seg inn igjen på rett tidspunkt. En veldiversifisert portefølje vil over tid gå opp. Selger du etter et fall vil du ta et tap og i tillegg gå glipp av oppgangen.

Det å bytte fond er noe annet. Har en funnet et nytt og bedre fond eller en har planlagt en rebalansering så er det ikke nødvendigvis galt å gjøre det til tross for at markedet har falt. Det kan også tenkes at en trenger pengene til noe som er enda viktigere enn å ha de investert.

Unngå å selge på bunn er kanskje den viktigste regelen. Selv om du systematisk kjøper på verst tenkelig tidspunkt, rett før et børskrakk, vil du likevel komme bedre ut enn om du sparer i bank. Men det forutsetter at du ikke selger på bunn.

Eivind Berg har forklart dette i posten Tidenes mest uheldige investor.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *