Månedsrapport for mai

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et excelark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Dette gjøres for å se utviklingen av bruttoformue, nettoformue og forskjellig typer gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

  • Beholdningen av fond har økt med 2,98 % i mai. Den er redusert med 5,57 % hittil i år.
  • Bruttoformuen har økt med 3,37 % i mai. Den er redusert med 4,68 % hittil i år.
  • Gjelden totalt er redusert med 0,41 % i mai og 13,85 % hittil i år.
  • Kredittkortgjelden er redusert med 0,14 % i mai og 24,5 % hittil i år.
  • Nettoformuen har økt med 19,59 % i mai og 47,02 % hittil i år.

Avkastningen på IPS i mai tilsvarer en årlig nominell rente på 26,7 % og 21,01 % årlig avkastning hittil i år.

Ved utgangen av mai så min depotkonto slik ut:

Investeringer kr 361.068
Gjeld kr 285.145
Egenkapital kr 75.923
Gjeldsgrad 78,97 %

Gjennomsnittlig rentekostnad er 9,33 % nominell rente og 9,74 % effektiv rente. Avkastningen på egenkapitalen i mai tilsvarer en årlig nominell rente på 283,42 % og 204,48 % nominell rente totalt hittil i år. Effektiv rentekostnad på egenkapitalen er 22,77 %.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.05.2015:

DNB Global Indeks kr 31.218
Nordnet Superfondet Norge kr 4405
Bankinnskudd kr 1501,98
Totalt kr 37.124,98

Dette er en økning på kr 5921,07 hittil i 2015

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *