Nye rentesatser i Lånekassa

Lånekassen har nå fastsatt rentene gjeldende fra 1. juli. Den flytende renten settes ned til 2,227 %. Fastrentene fra 1. juli blir 2,129 % for 3 år, 2,423 % for 5 år og 2,911 % for 10 år. Det betyr at fastrenten for 5 og 10 års binding øker litt i forhold til tidligere. Flytende rente har aldri vært lavere enn 2,178 %. Det var den i november og desember i 2014. Renten fastsettes på grunnlag av hva staten betaler for sine lån og et påslag til å dekke administrasjon. Påslaget ble 1. januar økt fra 1 % til 1,25 %. Selv om staten kan låne penger svært billig så må staten betale noe og med et påslag på 1,25 % er det lite trolig at den flytende renten vil bli mye lavere enn det som nå tilbys for 3 års binding. Du risikerer ikke å tape mye ved å binde renten for tre  år og har samtidig et vern mot høyere renter. En ekstra bonus er at du er garantert gevinst i juli og august sammenlignet med flytende rente. Fristen for å søke om fastrente går ut 12. juni.

Utnytt studielånet