Månedsrapport for november

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Dette gjøres for å se utviklingen av bruttoformue, nettoformue og forskjellig typer gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

  • Beholdningen av fond er redusert med 16,03 % i november og 42,75 % hittil i år.
  • Bruttoformuen er redusert med 14,34 % i november og 40,96 % hittil i år.
  • Gjelden totalt er redusert med 18,62 % i november og 53,40 % hittil i år.
  • Kredittkortgjelden er redusert med 7,24 % i november og 39,28 % hittil i år.
  • Nettoformuen har økt med 32,53 % i november og 174,23 % hittil i år.
  • Gjelden utgjør 87,05 % av bruttoformuen.

Investeringsrapport

Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksje- og fondskonto. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig.

Avkastning i 2017

Aksje- og fondskonto 79,29 % (86,65 % årlig nominell rente)
IPS 16,36 % (17,88 % årlig nominell rente)
Totalt 25,27 % (27,61 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Sjekk min oversikt over avkastning.

Gjeldsgraden på min aksje- og fondskonto er 78,69 %. Jeg kan tåle et kursfall på 7,18 % før jeg blir overbelånt.

Gjennomsnittlig rentekostnad er 9 % nominell rente og 9,38 % effektiv rente. Det betyr at fondene må øke med 10,15 % i året for å gå i null etter skatt. Avkastningen på egenkapitalen i november tilsvarer en årlig nominell rente på 70,27 %. Effektiv rentekostnad på egenkapitalen er 22,53 %.

Transaksjoner på min aksje- og fondskonto

Jeg har solgt fond for netto kr 73.698,22 i november og tatt ut netto kr 14.800.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 30.11.2017:

DNB Global Indeks kr 29.331
Nordnet Superfondet Norge kr 7.339
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II kr 1.848
Bankinnskudd kr 1.626,16
Totalt kr 40.144,16

Dette er en økning på kr 7.470,67 i 2017.

Fondsfordeling på min aksje og fondskonto:

KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 2,3 %
Nordnet Superfondet Norge 9 %
Alfred Berg Indeks Classic 18,7 %
KLP AksjeVerden Indeks 34,2 %
DNB Global Indeks 35,9 %

Fondsfordeling i IPS:

Alfred Berg Indeks Classic 9,8 %
Nordnet Superfondet Norge 10 %
DNB Global Indeks 39,8 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 21,6 %
KLP Obligasjon Global II 8,8 %
Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR 10 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 6,17 %
Obligasjonsfond 13,55 %
Aksjefond 70,28 %

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *