Oppfølging av min plan for 2017

Ved årsskifte satte jeg opp en plan for 2017. Nå følger jeg opp hvordan jeg ligger an i forhold til planen.

Investeringer

Jeg har giret opp mine fondsinvesteringer og tatt ut avkastningen løpende. Avkastningen på min aksje og fondskonto hittil i år tilsvarer 88,58 % årlig nominell rente.

Jeg har tatt ut netto 96.400 kr hittil i år som er brukt til å betale gjeld.

I november har jeg trappet opp salget betydelig og regner med å være ferdig med alt salg av fond i desember.

Min investeringsstrategi krever at jeg har mye kreditt tilgjengelig i tilfeller børskrakk. Det er nå en økt risiko for at tilstrekkelig kreditt ikke er tilgjengelig når jeg trenger den og jeg kan derfor bli tvunget å selge på et ugunstig tidspunkt. Selv om det er lite sannsynlig at det blir et problem velger jeg å gardere meg ved å betale ned gjeld.

IPS

Jeg har ikke foretatt noen innbetalinger i år. Etter den årlige rebalanseringen har jeg ikke gjort noen endringer. Dette er helt i følge planen.

Det er kommet en ny og bedre ordning for pensjonssparing i november. Nordnet kommer ikke til å tilby den nye ordningen før i 2018. Den gamle IPS er sperret for innbetaling. Skal jeg spare i IPS i år må det skje et annet sted. Siden jeg har et økt fokus på nedbetaling av gjeld kommer jeg ikke til å sette inn noe i en slik ordning før kredittkortene er nedbetalt.

Gjeld

Gjelden håndteres helt i henhold til planen. Gjelden er redusert kraftig i løpet av oktober.

Det er bare tre kredittkort igjen som jeg ikke betaler ned fullt hver måned. På ett av dem har jeg betalt ned over halvparten. Jeg har noen andre kort jeg bruker, men de betales ned fullt ut hver måned. Jeg betaler ned et kredittort i løpet av våren 2018. De siste to kortene vil det i verste fall ta tre år å betale.

Bli kvitt kredtittkortgjeld

Blogging

Inntektene fra bloggene har økt. Overskuddet i år blir høyere enn i fjor. Men det er fremdeles en lav inntekt. Jeg arbeider fremdeles med å øke inntektene fra bloggene.

Forbruk

Forbruket mitt er fremdeles for høyt, men jeg har klart å redusere det noe i november.

Konklusjon

Jeg klarer å følge planen og det går rette veien, men jeg må fremdeles arbeide med å få det til å gå fortere. Nettoformuen har økt med 1/3 i november.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *