Månedsrapport for november

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

  • Bruttoformuen har økt med 3,78 % i november og 346,47 % hittil i år.
  • Beholdningen av fond har økt med 3,22 % i november. Den er redusert med 25,86 % hittil i år.
  • Nettoformuen har økt med 1,98 % i november og 18,20 % hittil i år.
  • Gjelden utgjør 73,53 % av bruttoformuen.

Jeg har kjøpt bolig som jeg overtok 1. november. Det betyr at mye kapital er bundet opp i boligen. Det gir også mindre penger til å investere i fond.

Investeringsrapport

Avkastning i 2022

ASK blogginntekter -10,07 % (-11,01 % årlig nominell rente)
ASK generell sparing -33,54 % (-36,65 % årlig nominell rente)
ASK Sbanken -5,76 % (-6,30 % årlig nominell rente)
Zero -5,61 % (-6,13 % årlig nominell rente)
IPS Nordnet 5,07 % (11,35 % årlig nominell rente)
IPS Sbanken -5,85 % (-6,39 % årlig nominell rente)
PKB -6,02 % (-6,58 % årlig nominell rente)
Totalt -6,42 % (-7,02 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 30.11.2022:

Nordnet Indeksfond Norge kr 773,00
Nordnet Indeksfond Global kr 5.600,00
Nordnet Indeksfond Emerging Markets kr 1.544,00
Kontanter kr 33.131,14
Totalt kr 41.048,14

Dette er en reduksjon på kr 2.929,84 i 2022.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i november.

Kontanter 0,2 %
Nordnet Indeksfond Norge 9,7 %
Nordnet Indeksfond Global 70,6 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 19,5 %

Aksjesparekonto – generell sparing:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i november.

Kontanter 0,1 %
DNB Teknologi A 10,3 %
MS INVF US Growth A 26,3 %
Nordnet Indeksfond Global 53,2 %
Storebrand Vekst A 10,1 %

Sbanken ASK:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i november.

Storebrand Indeks – Alle Markeder A 100 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i november.

Kontanter 0,1 %
Holdberg Kreditt A 0,5 %
KLP Obligasjon 5 år 78,7 %
Nordnet Indeksfond Global 20,7 %

IPS Nordnet :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i november.

Nordnet Indeksfond Global 100 %

IPS Sbanken :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i november.

DNB Global Indeks 100 %

Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon 5 år 1,9 %
KLP Obligasjon Global II 9 %
Fondsfinans Kreditt 10,7 %
Nordnet Indeksfond Norge 20 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 17,8 %
Nordnet Indeksfond Global 40,6 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 4,38 %
Obligasjonsfond 2,63 %
Aksjefond 10,06 %
Bolig 82,93 %

Pensjonssparing 11,73 %
Depositum husleie 0,25 %
Bolig 82,93 %
Frie midler 5,09 %

Fordeling av gjeld:
Boliglån 73,92 %
Personlig lån 21,68 %
Fellesgjeld 4,4 %

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *