Månedsrapport for oktober

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

  • Bruttoformuen har økt med 132,06 % i oktober og 331,16 % hittil i år.
  • Beholdningen av fond har økt med 0,92 % i oktober. Den er redusert med 28,18 % hittil i år.
  • Nettoformuen har økt med 1,93 % i oktober og 16,85 % hittil i år.
  • Gjelden utgjør 72,90 % av bruttoformuen.

Jeg har fått utbetalt et boliglån. Det er betalt direkte til megler. Jeg overtar boligen i. november.

Investeringsrapport

Avkastning i 2022

ASK blogginntekter -12,51 % (-15,02 % årlig nominell rente)
ASK generell sparing -31,77 % (-38,14 % årlig nominell rente)
ASK Sbanken -7,06 % (-8,48 % årlig nominell rente)
Zero -8,29 % (-9,95 % årlig nominell rente)
IPS Nordnet 3,84 % (10,54 % årlig nominell rente)
IPS Sbanken -6,27 % (-7,53 % årlig nominell rente)
PKB -9,40 % (-11,29 % årlig nominell rente)
Totalt -9,38 % (-11,27 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.10.2022:

Nordnet Indeksfond Norge kr 742,00
Nordnet Indeksfond Global kr 5.534,00
Nordnet Indeksfond Emerging Markets kr 1.387,00
Kontanter kr 33.319,26
Totalt kr 40.982,26

Dette er en reduksjon på kr 2.995,72 i 2022.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i oktober.

Kontanter 0,2 %
Nordnet Indeksfond Norge 9,7 %
Nordnet Indeksfond Global 72,1 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 18,1 %

Aksjesparekonto – generell sparing:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i oktober.

Kontanter 0,1 %
DNB Teknologi A 10 %
MS INVF US Growth A 28,7 %
Nordnet Indeksfond Global 51,6 %
Storebrand Vekst A 9,9 %

Sbanken ASK:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i oktober.

Storebrand Indeks – Alle Markeder A 100 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har satt inn kr 126 i oktober og kjøpt fond for 100 kr.

Kontanter 0,1 %
Holdberg Kreditt A 0,5 %
KLP Obligasjon 5 år 78,4 %
Nordnet Indeksfond Global 21 %

IPS Nordnet :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i oktober.

Nordnet Indeksfond Global 100 %

IPS Sbanken :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i oktober.

DNB Global Indeks 100 %

Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon 5 år 1,9 %
KLP Obligasjon Global II 9 %
Fondsfinans Kreditt 10,9 %
Nordnet Indeksfond Norge 19,9 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 18,6 %
Nordnet Indeksfond Global 41,6 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 87,27 %
Obligasjonsfond 2,66 %
Aksjefond 10,07 %

Pensjonssparing 11,76 %
Depositum husleie 0,26 %
Klientkonto 82,72 %
Frie midler 5,26 %

Fordeling av gjeld:
Boliglån 77,36 %
Personlig lån 22,64 %

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *