Månedsrapport for november

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et excelark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Dette gjøres for å se utviklingen av bruttoformue, nettoformue og forskjellig typer gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

  • Beholdningen av fond er redusert med 6,54 % i november og 6,71 % hittil i år.
  • Bruttoformuen er redusert med 7,02 % i november og 7,82 % hittil i år.
  • Gjelden totalt er redusert med 5,94 % i november og 12,13 % hittil i år.
  • Kredittkortgjelden er redusert med 5,79 % i november og 22,84 % hittil i år.
  • Nettoformuen er redusert med 2,38 % i november. Den har økt med 52,99 % hittil i år.

IPS

Avkastningen i IPS i november tilsvarer en årlig nominell rente på 7,35 % og 10,52 % årlig avkastning hittil i år.

Ved utgangen av november så min depotkonto slik ut:

Investeringer kr 337.126
Gjeld kr 275.206
Egenkapital kr 61.919
Gjeldsgrad 81,63 %

Gjennomsnittlig rentekostnad er 8,94 % nominell rente og 9,32 % effektiv rente. Avkastningen på egenkapitalen i november tilsvarer en årlig nominell rente på 28,67 % og 121,83 % nominell rente totalt hittil i år. Effektiv rentekostnad på egenkapitalen er 22,78 %.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 30.11.2015:

DNB Global Indeks kr 32.057
Nordnet Superfondet Norge kr 5650
Bankinnskudd kr 143,43
Totalt kr 37.850,43

Dette er en økning på kr 6646,52 hittil i 2015.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *