Ukens rapport

Det har vært litt opp og ned denne uken, men en svak positiv trend totalt. Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksje- og fondskonto. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig. Avkastningen hittil i november tilsvarer 33,09 % årlig nominell rente. Jeg har solgt fond for kr 716,92 i Fidelity Switzerland A-CHF og kr 1866,37 i Fidelity Germany A-EUR denne uken. Jeg har også inne en salgsordre på ca 4800 i Handelsbanken MSCI USA Index. Jeg skal betale ned et av de siste fire kredittkortene i desember. 1. kvartal 2016 skal jeg selge meg gradvis ned og betale ned en god del på enda et kredittkort. Får jeg en høy nok avkastning de nærmeste månedene er det ikke umulig at jeg får nedbetalt to kredittkort i løpet av vinteren.

Avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente

Aksje- og fondskonto 122,36 %
IPS 10,69 %
Totalt 32,33 %

Gjeldsgraden på min aksje- og fondskonto er 81,87 %. Jeg kan tåle et kursfall på 3,23 % før jeg blir overbelånt. 122,36 % er betydelig mer enn jeg ville tjent på å bruke egenkapitalen til nedbetaling av kredittkort. 122,36 % årlig avkastning tilsvarer at et fond har økt med 110,97 % hittil i år. Med 122,36 % årlig avkastning vil 3 383,35 kr øke til 10 millioner på 10 år. Avkastningen på min IPS hittil i år er 9,69 %. Den årlige avkastningen på 10,69 % er mer enn de 6,69 % jeg trenger for å komme opp i 1 million ved pensjonsalder.

Hvis jeg ikke hadde studielån eller kredittkortgjeld så ville avkastningen av investeringene og inntekter fra bloggene hittil i år tilsvart 30,86 % av det jeg trenger for å kunne leve av det. Tallet blir 22,92 % hvis jeg holder avkastningen i IPS utenom.

Transaksjoner på min aksje- og fondskonto hittil i år

Netto salg av fond kr 130.938,48
Netto kontantuttak kr 96.921

Pengene brukes til å betale ned kredittkortgjelden. Det reduserer risikoen og øker reservene.

Fondsfordeling på min aksje og fondskonto:

Nordnet Superfondet Norge 1,7 %
DNB Global Indeks 9,3 %
KLP AksjeVerden Indeks 29 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 4 %
Alfred Berg Indeks Classic 12 %
Fidelity Switzerland A-CHF 10,3 %
Fidelity Germany A-EUR 10,4 %
Handelsbanken MSCI USA Index 11,7 %
Fidelity Singapore A-USD 11,6 %

De to øverste fondene er kjøpt med penger tjent på blogging. Jeg har valgt å holde de pengene adskilt.

Fondsfordelingen i IPS:

Alfred Berg Indeks Classic 10 %
Nordnet Superfondet Norge 10 %
DNB Global Indeks 41 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 20,3 %
KLP Obligasjon Global II 9,5 %
Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR 9,3 %

Slik investerer jeg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *