Månedsrapporten for desember

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

  • Bruttoformuen redusert med 0,14 % i desember. Den har økt med og 345,85 % totalt i 2022.
  • Beholdningen av fond har økt med 7,47 % i desember. Den er redusert med 20,32 % totalt i 2022.
  • Nettoformuen har økt med 60,11 % i desember og 89,25 % totalt i 2022.
  • Gjelden utgjør 57,55 % av bruttoformuen.

Et lån jeg fikk privat til egenkapital ved boligkjøp er blitt omgjort til forskudd på arv. Det øker nettoformuen betraktelig.

Investeringsrapport

Avkastning i 2022

ASK blogginntekter -16,23 % årlig nominell rente
ASK generell sparing -37,74 % årlig nominell rente
ASK Sbanken -8,07 % årlig nominell rente
Zero -4,93 % årlig nominell rente
IPS Nordnet 4,62 % årlig nominell rente
IPS Sbanken -8,43 % årlig nominell rente
PKB -8,01 % årlig nominell rente
Totalt -7,28 % årlig nominell rente

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.12.2022:

Nordnet Indeksfond Norge kr 7.466
Nordnet Indeksfond Global kr 25.756
Nordnet Indeksfond Emerging Markets kr 3.725
Kontanter kr 2.864,31
Totalt kr 39.811,31

Dette er en reduksjon på kr 4.166,67 i 2022.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Jeg har satt inn 30.000 kr og kjøpt fond for 30.015 kr i desember.

Nordnet Indeksfond Norge 10,1 %
Nordnet Indeksfond Global 69,7 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 20,2 %

Aksjesparekonto – generell sparing:

Jeg har satt inn 13.000 kr og kjøpt fond for 13.004 kr i desember.

DNB Teknologi A 10 %
MS INVF US Growth A 28,9 %
Nordnet Indeksfond Global 50,8 %
Storebrand Vekst A 10,3 %

Sbanken ASK:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i desember.

Storebrand Indeks – Alle Markeder A 100 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har satt inn 1000 kr i desember og plassert alt i fond. Jeg har også redusert andelen aksjefond.

Kontanter 0,1 %
Holdberg Kreditt A 24,2 %
KLP Obligasjon 5 år 56,6 %
Nordnet Indeksfond Global 19,1 %

IPS Nordnet :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i desember.

Nordnet Indeksfond Global 100 %

IPS Sbanken :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i desember.

DNB Global Indeks 100 %

Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon 5 år 2 %
KLP Obligasjon Global II 9,1 %
Fondsfinans Kreditt 10,9 %
Nordnet Indeksfond Norge 19,8 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 18,1 %
Nordnet Indeksfond Global 40,1 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 3,29 %
Obligasjonsfond 2,68 %
Aksjefond 10,98 %
Bolig 83,05 %

Pensjonssparing 11,57 %
Depositum husleie 0,25 %
Bolig 83,05 %
Frie midler 5,13 %

Fordeling av gjeld:
Boliglån 94,37 %
Fellesgjeld 5,63 %

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *