Minstepensjon

De som går av med pensjon når de er 67 år er garantert å få et minste beløp. Det kalles garantipensjon. Da den nye pensjonsordningen ble innført satte man garantipensjonen til det som var den gamle minstepensjonen. De er forskjellige satser for minstepensjon avhengig av sivilstatus, forsørgerbyrde og eventuelt ektefelles inntekt. Fra 1 mai 2013 er satsene fra 133.546- 261.957. Enslige får 167.963. Regelverket og satsene finnes på nettsidene til Nav. Det kreves 40 års botid for å få minstepensjon. De som har kortere botid får minstepensjonen forholdsmessig redusert.

For personer med kort botid i Norge er det mulig å søke om en tilleggsytelse slik at de totale inntekter en har blir lik minstepensjonen. Dette er en behovsprøvd ytelse der en tar hensyn til all annen inntekt. Ytelsen gis kun til de som bor lovlig i Norge. Vedtaket fattes for 12 måneder av gangen. Det er også krav om 2 oppfølgingssamtaler i perioden.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *