Redusert minstegrense i SPK

Stortinget har vedtatt å redusere grensen for medlemskap i Statens pensjonskasse til 20 %. Endringen vil gjelde fra 1.april 2016. Det betyr at alle med 20 % stilling i staten blir meldt inn. Den ansatte blir trukket 2 % i pensjonsinnskudd. I tillegg betaler arbeidsgiver inn en andel. Et eventuelt underskudd i SPK dekkes av staten. Pensjon betales ut som en livsvarig ytelse i tillegg til folketrygden.

Arbeids og Sosialdepartementet har utarbeidet en rapport om ny offentlig tjenestepensjon. Det er ikke kommet noe konkret forslag, så vi vet ikke hvordan ordningen blir. Den nye ordningen vil gjelde alle som er født i 1954 eller senere.

Alle år i jobb skal gi pensjonsopptjening. Tjenestepensjonen skal beregnes uavhengig av folketrygden. Pensjonen skal kunne tas ut fleksibelt fra 62 år og kombineres med arbeidsinntekt uten at pensjonen blir avkortet.

Du kan lese hele rapporten her.