Sbanken kutter gebyr på fond

Når du investerer i fond tar fondsforvalter et årlig forvalningshonorar. På enkelte aktivt forvaltede fond kan det fort utgjøre 2 % eller mer. Indeksfond er betydelig billigere, med forvaltningshonorar på typisk 0,3 %. Over tid blir dette mye. Det er en av grunnene til at mange anbefaler indeksfond.

Returprovisjon

Kjøper du fond via en tredjepart som Nordnet eller Sbanken så vil de få en andel av forvaltningshonoraret. Du som kunde betaler ikke noe ekstra.

Probelemet er at disse institusjonene også gir råd om hvilke fond du bør investere i. Hvis de anbefaler et dyrt fond tjener de mer enn om du investerer i et billig fond. Det kan dermed bli en interressekonflikt. De fondene de tjener mest på trenger ikke være de fond som er best for deg.

Nå har Sbanken bestemt at returprovisjonen de får skal utbetales til kundene. Kundene kan velge om de vil ha pengene utbetalt eller i nye fondsandeler.

Det betyr at kundene fortsatt vil bli belastet årlig forvaltningshonorar som vanlig. Hvert kvartal får Sbanken sin returprovisjon som de så utbetaler til kundene.

Sbanken tar så et eget gebyr som de belaster kundene. Det gebyret er på 0,06 % årlig for indeksfond og 0,3 % årlig for aktive fond. Dersom du bruker Sbankens sparerobot er honoraret 0,4 %. Gebyrene belastes kvartalvis sammtidig med utbetaling av returprovisjonen.

Med denne ordningen blir de aller fleste fond billigere. Noen av de aller billigste fondene vil få uendret pris eller bli litt dyrere.

Et eksempel med et aktivt forvaltet fond

DNB Teknologi har et forvaltningsgebyr på 1,5 %. Returprovisjonen til sbanken er 0,75 % som du nå får utbetalt, så tar sbanken et gebyr på 0,3 % slik at du totalt blir belastet 1,05 %

Et eksempel med et indeksfond

DNB Global Indeks har et årlig forvaltningshonorar på 0,21 %. returprovisjonen til Sbanken er 0,6 %. Den får du utbetalt. sbanken tar et gebyr på 0,06 % på indeksfond slik at du toalt fortsatt betaler 0,21 %

De billiste obligasjonsfondene blir faktisk litt dyrere

KLP Obligasjon 5 år har et forvaltningshonorar på 0,1 %. Returprovisjone en 0,02 %. når den er utbetaslt belasdter Sbanken sitt gebyr på 0,06 %. Totalt blir du belastet 0,14 % i årlig forvaltningshonorar.

Mitt råd

Dersom du har en aksjesparekonto et annet sted og hovedsakelig investerer i indeksfond er det lite å spare på å flytte til Sbanken. Det vil også være noe arbeid og kostnader med å flytte kontoen.

Har du mye penger i aktive fond kan det være aktuelt å flytte til Sbanken. Du må da sjekke om de har de fondene du ønsker å investere i.

Skal du begynne å spare i aksjefond nå bør du også sjekke ut Sbanken

Obligasjonsfond bør du ha i en kapitalforsikring som for eksempel Nordnets Investeringskonto Zero. Da slipper du å betale skatt av avkastningen så lenge pengene er investert.

Sbanken tilbyr ikke noen slik kapitalforsikring. Avkastningen på obligasjonsfond blir dermed beskattet hvert år.

Forvaltningshonorarene i obligasjonsfond er ofte lave. Det gjør at det er lite gebyrer å spare på å flytte til Sbanken. Skattefordelene i en kapitalforsikring betyr mer.

Sjekk ut Sbankens nye liste over fond og gebyrer.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *