Månedsrapport for august

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Dette gjøres for å se utviklingen av bruttoformue, nettoformue og forskjellig typer gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

  • Beholdningen av fond er redusert med 0,27 % i august. Den har økt med 1,88 % hittil i år.
  • Bruttoformuen er redusert med 0,29 i august. Den har økt med 1,33 % hittil i år.
  • Gjelden totalt er redusert med 5,06 % i august og 43,94 % hittil i år.
  • Kredittkortgjelden er redusert med 6,35 % i august og 46,43 % hittil i år.
  • Nettoformuen har økt med 3,05 % i august og 111,50 % hittil i år.
  • Gjelden utgjør 39,21 % av bruttoformuen.

De rentebærende kredittkortene vil i følge planen være nedbetalt innen 31.07.2020.

Investeringsrapport

Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksjesparekonto. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig.

Avkastning i 2019

Aksjesparekonto 64,80 % (97,33 % årlig nominell rente)
Pensjonskapitalbevis 12,59 % (18,91 % årlig nominell rente)
Totalt 13,48 % (20,25 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Sjekk min oversikt over avkastning.

Gjeldsgraden på min aksjesparekonto er 77,62 %. Jeg kan tåle et kursfall på 5,18 % før jeg blir overbelånt.

Gjennomsnittlig rentekostnad er 6,07 % nominell rente og 6,24 % effektiv rente. Det betyr at fondene må øke med 7,12 % i året for å gå i null etter skatt. Avkastningen på egenkapitalen i august tilsvarer en årlig nominell rente på -144,92 %. Effektiv rentekostnad på egenkapitalen er 18,24 %.

Transaksjoner på min aksjesparekonto

Jeg har solgt fond for 226,73 kr i august.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.08.2019:

KLP AksjeGlobal Indeks IV A kr 4.288
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II kr 2.730
Nordnet Superfondet Norge kr 1.332
Fondsfinans Norge kr 334
Bankinnskudd kr 567,84
Lånt ut kr 32.000
Totalt kr 41.251,84

Dette er en økning på kr 3.588,81 i 2019.

Fondsfordeling på min aksjesparekonto:

Fondsfinans Norge 3,8 %
Nordnet Superfondet Norge 15,3 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 31,4 %
KLP AksjeGlobal Indeks IV A 49,4 %

Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon Global II 10,1 %
Fondsfinans Kreditt 9,7 %
Alfred Berg Indeks Classic 9,4 %
Nordnet Superfondet Norge 9,3 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 19 %
DNB Global Indeks 42,5 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 5,33 %
Obligasjonsfond 18,25 %
Aksjefond 76,42 %

Fordeling av gjeld:

Kredittkort med rentebærende saldo 60,34 %
Kredittkort med rentefri saldo 1,57 %
Lånekassa 32,78 %
Nordnet 5,31 %

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *