Sell in May and go away ?

Det har ofte blitt hevdet at det å selge seg ut av aksjemarkedet i mai og gå inn igjen 31. oktober vil være gunstig.

Freemoneyfinance er det en grundig artikkel som går igjennom dette. Artikkelen forklarer også bakgrunnen for uttrykket og at det opprinnelig het «Sell in May and go away, stay away till St. Leger Day».

Konklusjonen er at avkastningen i aksjemarkedet i mai til og med november er lavere enn i perioden november til og med april, men høy nok til at det likevel er lønnsomt å være i aksjemarkedet hele året.

Ved å se på aksjemarkedet i USA fra 1950 så er avkastningen i gjennomsnitt 3,16 % i perioden mai-oktober og 8,44 % i november- april.

Det henviser til en undersøkelse foretatt av Larry Swedroe of Bogleheads.org som går helt tilbake til 1926. Konklusjonen der er at flytter en penger systematisk fra aksjemarkedet 1. mai over til statsobligasjoner og tilbake til aksjemarkedet 31 oktober ville dette gitt en årlig avkastning på 8,3 %, mens en ved å holde seg i aksjemarkedet hele tiden ville fått 10,25 % årlig avkastning.

Artikkelen stiller også spørsmålstegn ved om det rent faktisk er noen årsakssammenheng mellom lavere kursutvikling og årstider. Det blir forklart at tilfeldig variasjon over tid kan gi utslag som ser systematiske ut. Det er et interessant poeng. Folk kan lett gå i den fellen å tro at tilfeldig variasjon betyr en jevn og matematisk riktig fordeling, men tilfeldig variasjon betyr bare at utfallet er uforutsigbart. I TV serien Siffer ble det demonstrert at tilfeldigheter gir resultat som ser skjevt eller systematisk ut. I Schrödingers katt har det flere ganger blitt vist at den menneskelige hjerne automatisk leter etter system og vil klare å finne noe som ser systematisk ut selv om det er helt vilkårlig. Opp mot dette er det forhold at det kan være sesongvariasjoner knyttet til årstider, ferie, skolestart, skatter, avgifter og årsoppgjør.

Det å slavisk selge ut 1. mai og gå inn igjen 31. oktober vil gi laver avkastning fordi det er vanskelig å finne bankkonto eller obligasjoner som gir en høy avkastning. En mulig strategi kan være å selge ut 1. mai og plassere pengene ikke i statsobligasjoner, men obligasjoner med høyere risiko og avkastning. Da reduseres tapet i perioden mai til oktober. Et børskrakk kommer normalt i mai-oktober. Da kan man selge ut av obligasjonene å gå inn i aksjer uten å vente til 31 oktober. En mulig strategi kan være å gradvis gå inn i markedet hvis prisene faller med 10 % i forhold til det du solgte for og eventuelt gå inn for fullt hvis markedet faller 20 %.

I de år med kraftige kursfall eller krakk vil du ved denne strategien komme mye bedre ut enn om du er i aksjemarkedet hele tiden. I et normalår vil en gå glipp av avkastningen i aksjemarkedet i mai-oktober, men det tapet reduseres betydelig ved å velge high-yieald bonds.

Denne strategien gir lavere risiko siden du er i obligasjonsmarkedet halve året. I et normalår får du en jevn og god avkastning, men sannsynligvis lavere enn ved å være i aksjemarkedet hele året. på den annen side har du penger tilgjengelig til kjøp hvis aksjemarkedet faller mye.

Should You «Sell in May and Stay Away»?
Does the ‘sell in May’ trick really pay?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *