Gjeldsregister er unødvendig.

Det er nå foreslått å opprette et gjeldsregister i offentlig regi. Det betyr enda mer overvåking og at enda mer personlig informasjon som samles hos staten. Hva dette kan bli brukt til i fremtiden er det umulig å si i dag. Det blir da innberettet hvor mye gjeld en har og hvem en har lånt av samt når gjelden endres. Ved å se på slike endringer i gjeld vil en kanskje forsøke å lage modeller som skal gjette hvor mye folk bruker, når de bruker penger, hva de bruker penger på og eventuelt også forsøke å beregne inntekter og annen økonomisk aktivitet. Reglene vil selvfølgelig bli endret slik at informasjon som ligger der blir stadig mer detaljert, og det vil komme stadige utvidelser av hvem som har tilgang. Tar man så hensyn til at informasjon kan være feil, mangelfull og manglende oppdateringer ser dette stygt ut. Da har jeg ikke engang nevnt faren for misbruk eller den belastningen det er for folk å vite at staten sitter på all denne informasjonen.

Gjeldsregister er faktisk helt unødvendig. Folk flest vet sånn omtrent hvor mye gjeld de har. Hovedproblemet i dag er at bankene ikke spør. Ved søknad om kredittkort er det helt vanlig at bankene ikke spør om inntekt og gjeld. Det samme gjelder ved økning av kredittgrenser for eksisterende kunder. Det er derfor helt unødvendig å opprette et gjeldsregister og pålegge bankene å sjekke mot dette registeret. Det holder å pålegger bankene å innhente den informasjonen direkte fra den som søker.

I Luksusfellen ser vi folk som har kommet i et uføre ved for mye gjeld. Dersom de ved søknad om kort, kreditter og økning av kredittgrenser var nødt til å oppgi total gjeld vil det tvinge dem til å gå igjennom sin egen økonomi og er gjelden for høy så sier banken nei. Ofte bommer de når de forsøker å gjette hvor mye gjeld de har. Men da har de inkassosaker og betalingsanmerkninger og nesten gitt opp. Hadde bankene vært pålagt å innhente informasjon om gjeld ved søknad om kort og kreditter så hadde dette stoppet før de mistet oversikten.

Så lenge en har oversikt over gjelden trenger vi ikke gjeldsregister for da kan bankene innhente den informasjonen fra den som søker om lån. Har gjelden kommet helt ut av kontroll( det vil man faktisk kunne unngå hvis bankene ble pålagt å spørre om gjeld) så er gjelden så høy at bankene uansett sier nei selv om søker bommer når han oppgir total gjeld. Bare betalingsanmerkningene vil gi bankene et klart signal. Gjeldsregister er derfor unødvendig også for denne gruppen.

Et annet problem er utdaterte inntektsopplysninger. Ved en kredittsjekk vil en få skatteopplysninger for siste ligningsår. Det betyr at de som søker kreditter og kredittkort nå vil få søknaden behandlet å grunnlag av 2011 inntekten. En som er sosialklient og har vært det siden januar 2012 vil lett kunne få kredittkort selv uten jobb og inntekt. Han vil også lett kunne få økt kredittgrensen på eksisterende kort og kreditter. Dette løses ikke ved å opprette et gjeldsregister. En må pålegge bankene å be om å få opplyst inntekts og arbeidsforhold.

Ved søknad om boliglån, billån og andre vanlige lån som nedbetales over tid vil bankene normalt be om detaljert informasjon og dokumentasjon om gjeld og inntektsforhold. Da er gjeldsregister unødvendig.

Jeg har tidligere skrevet en artikkel om mange bedre og mer moderate tiltak enn gjeldsregister som jeg mener vil være svært effektive.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *